Dette er kandidatforslagene til styrene i kommunale foretak

Valg av styrer for Tromsø Brann og Redning, Tromsø Havn og Tromsøbadet skjer i kommunestyremøtet den 14. februar.

En gruppe mennesker sitter rundt et møtebord og lytter til en person som står og snakker.

Valg av styrer for Tromsø Brann og Redning, Tromsø Havn og Tromsøbadet skjer i kommunestyremøtet den 14. februar.

Siste oppdatering 12. feb 2024, kl. 9:12

Publisert 12. feb 2024

Nylig gikk Tromsø kommune ut med anmodning om å foreslå seg selv eller noen andre som styremedlem til et eller flere av de tre nevnte kommunale foretakene.

Dette for å åpne opp prosessene rundt styrevalg, sikre et større mangfold blant styremedlemmer, og vekke interesse blant flest mulig aktuelle kandidater til styreverv.

Fristen for å sende inn kandidatforslag var 1. februar, og nå har valgkomiteen utarbeidet sin innstilling.

Styrevalgene finner sted i kommunestyremøtet den 14. februar.

Valgkomiteen har bestått av Marta Hofsøy (leder), Pål Julius Skogholt og Anne Berit Figenschau. Disse ble oppnevnt av formannskapet.

Tromsø Havn – valgkomiteens innstilling til styremedlemmer

I Tromsø Havn KF er det behov for kompetanse som ivaretar formålene om at Tromsø Havn, som kommunens havnefaglige organ, skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport, og den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Det er også behov for kompetanse om forsvar og beredskap, reiseliv og om det maritime grønne skiftet

Med bakgrunn i dette er valgkomiteens innstilling:

 1. Kjell-Are Vassmyr (leder)
 2. Nina Hanssen (nestleder)
 3. Birte Hansen Nordgård
 4. May-Britt Ellingsen
 5. Tor Arne Morskogen
 6. Magnar Nilssen (fylkets representant)
 7. Ansattrepresentant

Varamedlemmer:

 1. Kristian Støback Wilhelmsen
 2. Barbara Vögele
 3. Christian Vildgren
 4. Magnus Krane
 5. Anne Edholm
 6. Berit Peggy Småbakk (fylkets vararepresentant)
 7. Ansattrepresentant

Valgkomiteen foreslår at vararepresentanter til Tromsø Havn deltar i nummerrekkefølge, med unntak av fylkets og ansattrepresentant, og at vedtektene endres tilsvarende.

Valgkomiteen innstiller på at honorarnivået beholdes på følgende nivå:

 • Styreleder: 0,65 G (77 103,-)
 • Nestleder: 0,45 G (53 379,-)
 • Styremedlem: 0,35 G (41 517,-)
 • Varamedlemmer: 2.000 pr. møte

Det nye styret velges med funksjonstid fra 14. februar 2024 for fire år.

Tromsø Havn har i dag følgende styresammensetning:

 • Jarle Heitmann (leder) - Pers. vara: Tone Marie Myklevoll
 • May-Britt Ellingsen (nestleder) - Pers.vara: Benjamin Arvola Notkevich
 • Barbara Karin Vögele - Pers.vara: Clara Good
 • Grete Ovanger - Pers. vara: Gunnar Pedersen
 • Synnøve Søndergaard - Pers. vara: Marlene Berntsen Bråthen
 • Tor Arne Morskogen - Pers.vara: Lars Echroll
 • Kristian Tobiassen (ansatte representant) - Pers. vara: Erling Bangsund

Tromsø Brann og redning – valgkomiteens innstilling til styremedlemmer

I styrevalget i Tromsø Brann og Redning KF er det behov for kompetanse som kan ivareta behovet å sikre samarbeid med øvrige beredskapsetater, der det stilles økende krav til samhandling og oppgaveløsning.

I tillegg er det ønskelig med kompetanse på økonomi, finans, næringsliv, innovasjon og forskning.

Med bakgrunn i dette er valgkomiteens innstilling:

 1. Inger Karoline Klo (leder)
 2. Gunhild Johansen (nestleder)
 3. Charles Jacobsen
 4. Barbara Vögele
 5. Grete Ovanger
 6. Lars Røslie
 7. Ansattrepresentant

Varamedlemmer:

 1. Øystein Dale
 2. Manar Kalaaji
 3. Kristian Wilsgård

Valgkomiteen innstiller på at honorarnivået beholdes på følgende nivå:

 • Styreleder: 0,50 G (59 310,-)
 • Nestleder: 0,35 G (41 517,-)
 • Styremedlem: 0,25 G (23 724,-)
 • Varamedlemmer: 2.000 pr. møte

Det nye styret velges med funksjonstid fra 14. februar 2024 for fire år.

Tromsø Brann og Redning har i dag følgende styresammensetning:

 1. Inger Karoline Klo (styreleder)
 2. Yngve Sollid (nestleder)
 3. Charles Jacobsen
 4. Gunhild Johansen
 5. Knut S. Knudsen
 6. Unni Haug
 7. Barbara Vögele (vara)
 8. Helga Marie Bjerke (vara)
 9. Kristian Wilsgård (vara)
 10. Jarle Heitmann (vara)
 11. Tone Marie Myklevoll (vara)
 12. Mats Hegg Jakobsen (vara)

Tromsøbadet – valgkomiteens innstilling til styremedlemmer

I Tromsøbadet KF er det behov for å ivareta økonomisk, juridisk og reguleringsmessig kompetanse, og sikre tilstrekkelig kommersiell kompetanse.

Tilbakemeldingene valgkomiteen har fått tilsier at dagens styre ivaretar oppgaven på en svært betryggende måte. På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at samtlige styremedlemmer gjenvelges.

Valgkomiteen innstiller på at honorarnivået beholdes på følgende nivå:

 • Styreleder: 0,50 G (59 310,-)
 • Nestleder: 0,35 G (41 517,-)
 • Styremedlem: 0,25 G (23 724,-)
 • Varamedlemmer: 2.000 pr. møte

Valgkomiteens innstilling til funksjonstid

Det nye styret velges med funksjonstid fra 14. februar 24 for fire år.

Tromsøbadet har i dag følgende styresammensetning:

 1. Andreas Willumsen (leder)
 2. Marianne Abeler (nestleder)
 3. Åsne B. Høgetveit
 4. Sebastian Henriksen
 5. Stein Vidar Loftås
 6. Sylvi Helen B P Ofstad
 7. Ansattrepresentant