Denne hallens fremtid debatteres i kommunestyret onsdag 14. februar

Møtestart er kl. 9. Tromsøhallens fremtid er en av sakene som skal opp i kommunestyret. Nytt kulturkvartal sør for sentrum er også blant sakene. Se komplett saksoversikt.

Tromsøhallen på innsiden.
Tromsø kommune

Møtestart er kl. 9. Tromsøhallens fremtid er en av sakene som skal opp i kommunestyret. Nytt kulturkvartal sør for sentrum er også blant sakene. Se komplett saksoversikt.

Siste oppdatering 14. feb 2024, kl. 8:45

Publisert 12. feb 2024

Tromsøhallen er en av kommunens mest brukte haller og fungerer som treningsarena for blant annet håndball, basket, volleyball og andre hallidretter.

Det er stor politisk vilje for å få avklart framtiden til Tromsøhallen. Hallen har stort behov for utbedring.

Kommunen har fått utarbeidet en behovsmelding for å avklare hallens fremtid. Meldingen tar for seg dagens bruk, med sine positive og negative sider, og hvilke behov og krav som må stilles til det videre arbeidet.

Tromsøhallens fremtid var til behandling i miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget den 24. januar i år, og skal nå opp i kommunestyremøtet onsdag 14. februar. Møtestart er kl. 9.

Les:

Nytt kulturbygg (kulturkvartal) sør i sentrum

Her innstiller kommunedirektøren på at Tromsø kommune skal etablere nytt kulturbygg, også omtalt som nytt kulturkvartal. Eiendommen heter Mack Øst.

Saken gjelder valg av tomt til etablering av nytt kulturbygg, og kommunedirektøren innstiller på at kommunen skal velge eiendommen «Mack Øst» for etablering av nytt kulturbygg.

Formålet med nytt kulturbygg er blant annet å videreutvikle kunst- og kulturarenaer i kommunen, som skal legge til rette for et bredt spekter av kunst- og kulturarrangementer.

Kulturbygget skal være tilgjengelig og synlig for alle i Tromsø, både innbyggere, tilreisende og turister. Prosjektet skal styrke Tromsø som destinasjon, men det skal også skape viktige møteplasser for byens innbyggere.

Eiendommen Mack Øst er beliggende sentralt, sør i sentrum.

Les:

Romssa-erklæringen, boliger for flyktninger, og selvmordsforebygging

Av andre saker som skal opp i kommunestyremøtet den 14. februar, kan nevnes:

Følg møtet direkte og se sakslista

Du kan følge møtet direkte via Youtube eller kommunens nettsider.

Komplett saksliste finner du på Innsyn.Tromso.kommune.no.