Bli meddommer i rettssaker

Vi søker nye meddommere til våre rettsinstanser.

Nord-Troms og Senja Tingrett, rettssted Tromsø. Vinter

Vi søker nye meddommere til våre rettsinstanser.

Siste oppdatering 20. feb 2024, kl. 13:33

Publisert 20. feb 2024

Kommunestyret skal i vår velge 450 nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer. Valget gjelder for perioden 2025-2028. Som meddommer vil du være med å ta avgjørelser i rettssaker.   

Meddommerne må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start og være folkeregistrert i Tromsø kommune. Du må ha gode norskkunnskaper og ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/i konkurskarantene. Meddommerne må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Som meddommer må du ha godkjent vandel. 

Domstolene arbeider stadig mer digitalt. Meddommerne bør derfor ha alminnelig god digital kompetanse.  

Viktig samfunnsoppdrag 

Å være meddommer er et viktig samfunnsoppdrag. Det er et offentlig verv som godtgjøres. 

Meddommerutvalgene skal i størst mulig grad representere alle deler av befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt unge og interesserte med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn om å melde sin interesse. 

Les mer og meld din interesse her.

Er du meddommer i dag? 

Da håper vi at du har lyst til å fortsette, og ber deg melde din interesse via linken over. 

Vet du om noen som egner seg for vervet? 

Oppfordre gjerne vedkommende til å melde sin interesse. 

Har du spørsmål? 

Kontakt Line Vatne på e-post eller ring eller 91 60 72 99