Viktig for både helse og miljø

Det du tar for gitt her i Tromsø, er en luksus for 3,5 milliarder mennesker.

Illustrasjon fra FN om verdens toalettdag

Det du tar for gitt her i Tromsø, er en luksus for 3,5 milliarder mennesker.

Siste oppdatering 22. nov 2023, kl. 8:20

Publisert 10. nov 2023

Ifølge FN mangler 3,5 milliarder mennesker tilgang på tilfredsstillende trygge sanitære forhold og toaletter. FN har opprettet 17 bærekraftsmål, og ett av disse handler om å sikre alle mennesker rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. 

Som en påminnelse om dette målet, markerer FN hvert år Verdens toalettdag 19. november. 

Hvorfor er dette målet så viktig? 

Ifølge FN dør det 1000 barn under fem år hver dag av sykdommer som enkelt kan forebygges med bedre hygiene.  

Også en viktig miljøsak 

Her i Tromsø har vi rikelig tilgang til rent drikkevann og gode systemer for å håndtere avløpsvann. Renseanleggene våre fjerner søppel og slam fra avløpet, før vi slipper det rensede vannet ut på havet.

Viser fasaden på renseanlegget på Tomasjord.

Vi har fem renseanlegg i Tromsø. Her ser du det som ligger på Tomasjord.

Vi får mye uønskede ting inn på våre renseanlegg.  Sand og grus kommer fra gatesluker og fra kjøkkenvasker og toaletter kommer det fett og søppel som blant annet Q-tips, våtservietter, vaskefiller og mye annet.

Noe av dette skader våre rensemaskiner eller tetter til rørene slik at forurensingen til slutt havner rett i havet når vedlikehold pågår.  Slikt vedlikehold medfører også økte kostnader.

Kast kun dopapir i toalettet 

Du kan gjøre en forskjell med ett enkelt grep: 

Kast kun dopapir i toalettet. Alt annet skal kastes i søpla.