Skuvla- ja mánáidgárddevirggit: Ohcanáigemearri geassemánu 26. beaivve

Fállat liigebálkká sámegielagiidda. Leat máŋgga rabas skuvla- ja mánaidgárdevirggi dál.

Seks barn ved gjerde med fargerike luhkka i Samisk barnehage

Fállat liigebálkká sámegielagiidda. Leat máŋgga rabas skuvla- ja mánaidgárdevirggi dál.

Siste oppdatering 11. aug 2023, kl. 9:36

Publisert 09. jun 2022

(På norsk lenger ned)

Mii ohcat sihke skuvla- ja mánáidgárddeoahpaheddjiid, -bargiid ja pedagogalaš jođiheddjiid. Muhtin virggit leat bistevaččat, earát fas gaskaboddosaččat.

Buot virggiin lea gáibádus ahte máhtát sihke hállat, lohkat ja čállit sámegiela.

Ohcanáigemearri lea geassemánu 26. beaivve

Giellalasáhus sámegiela hárrái šiehtadallojuvvo virgádeamis, ja dat sáhttá leat nu eatnat go 25.000 kruvnno jahkái.

Eanáš virggiin lea davvisámegielgáibádus. Spiehkastat lea okta gaskaboddosaš 40 proseantasaš oahpaheaddjivirgi mas lea åarjelsámegielgáibádus (lullisámegielgáibádus).

Loga virggiid birra

  • Sámegielat mánáid- ja nuoraidbargit/veahkkebargit – Báhpajávrri skuvla
  • Johtti davvisámegieloahpaheaddjit ja åarjelsámegieloahpaheaddji – Romssa suohkan
  • Sámegielat pedagogalaš jođiheaddjit ja mánáidgárddebargi – Guovssahas mánáidgárdi
  • Sámegielat veahkkebargit / mánáid- ja nuoraidbargit – Guovssahas mánáidgárdi ja Sjømannsbyen mánáidgárdi

Áinnas gulaskutta eanet dieđuid jos dárbu. Oktavuođadieđuid gávnnat iešguđet almmuhusas.

Romssa suohkan sávvá bures boahtin bargoohccin!

Eanet dieđut

Geahča video: Ná lea Guovssahas mánáidgárddis / Se video: Slik har vi det i Guovssahas barnehage:

Er du samiskspråklig og vil jobbe i skole eller barnehage? Søk deg til oss

Vil tilbyr lønnstillegg til samiskspråklige. Nå har vi mange ledige skole- og barnehagestillinger. Søknadsfrist er 26. juni.

Vi søker etter skole- og barnehagelærere og -ansatte, og pedagogiske ledere. Noen stillinger er faste, andre er vikarstillinger.

Felles for alle stillinger er at det er krav om at du kan snakke, lese og skrive samisk.

Vi tilbyr lønnstillegg for samisk språk. Tillegget varierer fra stilling til stilling, men kan være på inntil 25 000 kroner i året.

De aller fleste stillingene har krav om nordsamiske språkkunnskaper. Unntaket er for én 40 prosents vikarlærerstilling der kravet er sørsamisk.

Les mer om hver enkelt stilling

  • Sámegielat mánáid- ja nuoraidbargit/veahkkebargit – Báhpajávrri skuvla
  • Johtti davvisámegieloahpaheaddjit ja åarjelsámegieloahpaheaddji – Romssa suohkan
  • Sámegielat pedagogalaš jođiheaddjit ja mánáidgárddebargi – Guovssahas mánáidgárdi
  • Sámegielat veahkkebargit / mánáid- ja nuoraidbargit – Guovssahas mánáidgárdi ja Sjømannsbyen mánáidgárdi

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om stillingene. Du finner kontaktinformasjon i hver enkelt stillingsannonse.

Du er hjertelig velkommen til å søke deg til Tromsø kommune!

Mer info