Åpent møte om Alfheim svømmehall

Tromsø kommune ønsker innspill til videre bruk av Alfheim svømmehall, samfunnshus og parkanlegg.

Alfheim svømmehall og park

Tromsø kommune ønsker innspill til videre bruk av Alfheim svømmehall, samfunnshus og parkanlegg.

Siste oppdatering 16. mai 2023, kl. 13:11

Publisert 15. mai 2023

Svømmehallen ble stengt i 2020, men samfunnshuset og idrettshallen benyttes daglig av Alfheim aktivitetshus og idretten.

Det pågår en fredningsprosess for deler av bygningsmassen. Kultur-, idretts- og friluftsutvalget i kommunen stilte seg positive til fredningen, men understreket betydningen av at det endelige fredningsvedtaket må gi tilstrekkelig handlingsrom for rehabilitering og utvikling av bygg og anlegg til fremtidig, ønsket bruk.

Første fase i det videre arbeidet er å ferdigstille en behovsmelding som skal godkjennes av kommunestyret.

Nå trenger vi innspill, og inviterer til åpent møte i Alfheim svømmehall torsdag 25. mai klokken 18:00.