Velkommen til høringsmøte 8. mai om tilskudd til integreringsarbeid

Det åpne høringsmøtet om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, IMDis midler, arrangeres mandag 8. mai kl. 18:00 i formannskapssalen.

Bilde som viser åtte smilende personer som omfavner hverandre

Det åpne høringsmøtet om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, IMDis midler, arrangeres mandag 8. mai kl. 18:00 i formannskapssalen.

Siste oppdatering 27. apr 2023, kl. 9:52

Publisert 26. apr 2023

Tilskuddsordningen er rettet mot alle frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid. Formålet med ordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Alle aktiviteter og tiltak må være gratis for alle.

Det er kommunens kultur-, idretts- og friluftsutvalg som gjennomfører høringen. Høringen er basert på oppdragsbrev 2023 og rundskriv for tilskuddsordningen.

Påmelding
Påmeldingen sendes på e-post til Evariste Nshimiyimana innen torsdag 4. mai klokken 12:00.

Les mer om delmål for tilskuddsordningen og mål for lokale innvandrerorganisasjoner.

IMDi anbefaler følgende fordelingsnøkkel:

 • 30 prosent til delmål A
 • 30 prosent til delmål B
 • 30 prosent til delmål C og;
 • 10 prosent til drift av lokale innvandrerorganisasjoner

Fordelingen kan fravikes dersom det er store forskjeller i søknadsmengden mellom de ulike delmålene.

Vurderingskriterier

IMDi anbefaler kommunene å sjekke følgende momenter:

 • Rapport og regnskap fra fjoråret.
 • I hvilken grad tiltaket støtter opp under ordningens formål.
 • Organisasjonens kompetanse og erfaring på området.
 • Organisasjonens nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljø.
 • Grad av frivillig innsats i tiltakene på budsjett.
 • Samarbeid med offentlige etater, kommuner eller andre organisasjoner, der det er relevant for prosjektet.
 • God prosjekt- og økonomistyring.

Tilbakemeldinger og innspill

Kultur-, idretts- og friluftsutvalget ønsker tilbakemelding, innspill om fordeling, bruk og effekten av disse midlene på integreringsfeltet i Tromsø kommune.

 • Beskriv hvordan tilskuddet har bidratt til å styrke deltakelsen i arbeidslivet eller organisasjonslivet.
 • Beskriv hvordan tilskuddet har bidratt til å øke tilgangen til sosiale nettverk for personer med innvandrerbakgrunn.
 • Beskriv hvordan tilskuddet har bidratt til å skape tillit og tilhørighet i det norske samfunnet.
 • Beskriv hvordan tilskuddet har bidratt til å forebygge negativ sosial kontroll og å styrke likestilling mellom kjønnene.
 • Har organisasjonen behov for kompetanseheving i søknadsskriving?

Innspill sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no