Send ditt innspill til klima-, miljø- og energiplanen

Ønsker du å komme med innspill? Ditt engasjement er viktig for oss!

Klima miljø energi

Ønsker du å komme med innspill? Ditt engasjement er viktig for oss!

Siste oppdatering 26. apr 2023, kl. 10:05

Publisert 12. mar 2023

Ved å gi innspill til planen er du med på å påvirke hvordan Tromsø kommune vil jobbe for en bærekraftig utvikling fremover. Alle som ønsker kan komme med innspill.

Send inn ditt innspill via dette skjemaet.

Hovedmålet med kommunedelplanen er å få oppdatert kunnskap, sette mål og finne tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp. Planen vil også ta for seg muligheter for å øke opptak av klimagasser, og ha fokus på andre viktige miljøtemaer i Tromsø kommune.

Les klima-, miljø- og energiplanen her.