Evakuering opphører - Vasstrandvegen åpnes

Evakuering for Breivikeidet, Oldervik og Vasstrand i Tromsø kommune opphørte i løpet av søndag kveld 2. april. Vasstrandvegen som har vært stengt siden 31. mars er åpnet.

Kartet viser omtrentlige områder for snøskredfare på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand.

Evakuering for Breivikeidet, Oldervik og Vasstrand i Tromsø kommune opphørte i løpet av søndag kveld 2. april. Vasstrandvegen som har vært stengt siden 31. mars er åpnet.

Siste oppdatering 03. apr 2023, kl. 10:53

Publisert 30. mar 2023

Vasstrandvegen på Kvaløya som ble stengt fredag 31. mars ved 1900-tiden grunnet skredfare ble ryddet for snø i løpet av søndag kveld og åpnet for trafikken.

  • NB! Vi gjør oppmerksom på at de røde markeringene i kartet ovenfor er omtrentlige.
  • Denne artikkelen oppdateres med ny informasjon når det foreligger – sist oppdatert mandag 3. april klokken 10:53.

Med støtte i skredfaglig myndighet har politimesteren i Troms søndag kveld ved 2000-tiden besluttet å oppheve evakueringen av boliger i bygdene Oldervik, Vasstrand og Breivikeidet i Tromsø kommune. De som har vært evakuert er informert om beslutningen.

Det var torsdag 30. mars at 13 boliger i de tre bygdene ble besluttet evakuert. Evakueringen ble senere videreført til også gjelde søndag.

Følg med på vær- og skredvarslingene

Kommunen anbefaler for øvrig å følge med på veg- og trafikkmeldingene, og da særskilt vegforbindelser i og til de evakuerte områdene.

Det er varslet veistengninger i områdene og mulige rutebåtinnstillinger.

Se 175.no for oppdatert informasjon om vei- og trafikkforhold.

En bør også holde seg oppdatert på værvarslingene og skredvarslingstjenesten Varsom.no.

Slik lyder deler av skredfarevurderingen, som er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra politiet og Tromsø kommune:

Snødekket har flere vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn dypt i snødekket i forbindelse med skarelag, svake lag innad i eldre fokksnø samt overflatenær kantkorn.

(…) observert drønn og skytende sprekker. (…)

Det har vært solskare i overflaten som det er i ferd med å dannes kantkorn rundt. Det har vært observert noen få, men svært store skred de siste to ukene.

Torsdag morgen hadde det kommet 20-25 cm nysnø på Breivikeidet og Sjursnes. Siden den tid har nedbøraktiviteten økt på, men grunnet mye vind er det ikke pålitelige målinger av nysnømengdene. (…)

Det har vært kraftig snøfokk siste døgn. Vi vurderer det som sannsynlig at det i fjellet har kommet opp i en meter nysnø de siste to døgn. Dette har sammen med kraftig nordavind ført til stor pålagring i løsneområdene som vender i sørlige retninger. Vi har ikke oversikt over alle skred som har gått, men det er flere skred som er automatisk detektert med radar, og flere skred sperrer veier. Enkelte husstander i Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand er evakuert.

Den mest intense nedbørsaktiviteten ser ut til å være over, men utover fredagen ventes 3-15 mm nedbør med stiv kuling fra nordvest, avtagende til frisk bris mot kvelden. Vinden forventes å minke gradvis, men om formiddagen fredag ble det målt 22 sekundmeter vind på Kjølen, og fortsatt er det pågående snøtransport.

Svært stor pålagring i løsneområdene de to siste døgn og fortsatt vind og snø gjør at skredfaren fortsatt er høy. Vi anbefaler fortsatt evakuering. Avtagende vind og nedbørsaktivitet fredag og lørdag gjør at skredfaren gradvis minker. Ny vurdering av situasjonen lørdag formiddag.

Spesielt for Oldervik

Det er var før snøfallet mye snø i fjellsiden ovenfor Oldervik, og bilder fra helga viser at den kan ha blitt påvirket av sol i den lange stabile værperioden med mye sol. Forrige helg gikk det noen mindre flakskred med lav bruddkant, uvisst hva svakt lag var. Løsneområdene på nordsida ligger i le for vind fra nord og nordøst. Vi forventer at nedbør og kraftig nordavind siste døgn har lagt opp store mengder snø i disse formasjonene. Vedvarende vind gjør at vi forventer skred, spesielt i de konkave renneformasjonene med mye skredhistorikk.

Evakuering anbefales.

Spesielt for Breivikeidet

Det var før snøfallet mye snø i fjellsiden vest for Graselva. Øst for Graselva var det noe mindre snø i de høytliggende løsneområdene. Snødekket kan ha blitt påvirket av sol i den foregående stabile værperioden med mye sol. Løsneområdene på nordsida ligger i le for vind fra nord og nordøst. Vi forventer at nedbør og kraftig nordavind siste døgn har lagt opp store mengder snø i fjellsiden. Kraftig vind gjør det usikkert hvor snøen avsettes fordi fjellsiden er forholdvis slett med svake konkave formasjoner. Varslet vær vil fortsatt kunne transportere snø. Skred vurderes fortsatt som mulig.  Mest utsatt vurderes bebyggelsen vest for Graselva. Øst for Graselva skal det generelt mer til for at skred når ned.

Evakuering anbefales vest for Graselva.

Spesielt for Vasstrand

Det er generelt mye snø i skredbanene. Snøoverflaten er helt slett uten oppstikkende stein og det er ingen ruheter i skredbanene. Snødekket er trolig påvirket av sol i overflaten. Mange løsneområder ligger i le for nordøst og nord og har trolig samlet store mengder snø siste døgn, til tross for at det antageligvis har kommet mindre nedbør enn i øvrige områder. Mest utsatt er bebyggelsen på Vang hvor det skal lite til for at skred når ned til bebyggelsen. Vedvarende vind fra nordvest vil fortsatt kunne laste inn snø i løsneområdene og kan gi skred som er store nok til å nå bebyggelsen. Det ventes plussgrader i nedre deler av fjellsidene som kan begrense utløpslengden noe.

Evakuering anbefales på Vang. Øvrige områder vurderes ikke som utsatt.

Slik lyder deler av skredfarevurderingen, som er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra politiet og Tromsø kommune:

Snødekket har flere vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn dypt i snødekket i forbindelse med skarelag, svake lag innad i eldre fokksnø samt overflatenær kantkorn. Observasjoner (...) er svært sprikende hva gjelder disse svake lagene nede i snødekket. Flere har påpekt at disse er svært vanskelig å påvirke, mens andre har observert drønn og skytende sprekker. (...)

Torsdag morgen hadde det kommet 20-25 cm nysnø på Breivikeidet og Sjursnes. Torsdag og fredag ventes svært stort snøfall, opp i 50 cm snø i døgnet, kombinert med opp til sterk kuling fra nord. Mest snø ventes i og øst for Ullsfjorden. Det er meldt noe mindre nedbør på Vasstrand. I tillegg var det før nattens snøfall omkring 20 cm løs, eldre snø (...) etter en periode med rolig, kaldt vær.

Utover torsdag og fredag vil det legge seg opp store mengder snø i mange av de aktuelle løsneområdene som vender i sørlige retninger og vi venter at store skred går naturlig. Slike løsneområder finnes i alle de aktuelle varslingsområdene, men mest utsatt er Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand.

Torsdag formiddag har det gått flere skred i Lyngen, blant annet over vegen ved Holmbuktura. Skredfaren øker gradvis med nedbør og vind.

Det er potensiale for store skred, både i den nye fokksnøen, men det er også en viss usikkerhet i om skred i den nye fokksnøen vil kunne trigge skred på svake lag dypere i snødekket. Ruhet i terrenget er jevnet ut siden det ligger mye snø i området. Dette bidrar til at skred vil kunne få langt utløp. Det er også observert solskare i bratte, sørvendte heng. Dette vil både kunne fungere som et svakt lag og gjøre at skred går langt.

Spesielt for Oldervik

Det er mye snø i fjellsiden ovenfor Oldervik. Bilder fra helgen viser at den kan ha blitt påvirket av sol i den lange stabile værperioden med mye sol. Løsneområdene på nordsida ligger i le for vind fra nord og nordøst og vil samle snø. Vi forventer skred, spesielt i de konkave renneformasjonene med mye skredhistorikk.

Evakuering anbefales.

Spesielt for Breivikeidet

Det er mye snø i fjellsiden vest for Graselva. Øst for Graselva er det noe mindre snø i de høytliggende løsneområdene. Snødekket kan ha blitt påvirket av sol i den lange stabile værperioden med mye sol. Løsneområdene på nordsida ligger i le for vind fra nord og nordøst og vil samle snø. Mest utsatt vurderes bebyggelsen vest for Graselva. Øst for Graselva skal det generelt mer til for at skred når ned.

Evakuering anbefales vest for Graselva.

Spesielt for Vasstrand

Det er generelt mye snø i skredbanene, og snøoverflaten er helt slett uten oppstikkende stein. Ingen ruheter i skredbanene. Snødekket er trolig påvirket av sol i overflaten. Mange løsneområder ligger i le for nordøst og nord og vil samle snø. Mest utsatt er bebyggelsen på Vang, hvor det skal lite til for at skred når ned til bebyggelsen. Det ventes plussgrader i nedre deler av fjellsidene som kan begrense utløpslengden noe.

Evakuering anbefales på Vang.