Vil du jobbe med testing og sporing? Meld din interesse

Har du ledig kapasitet, er permittert, pensjonist eller ledig? Meld gjerne din interesse til å jobbe med disse oppgavene.

Smittesporing

Har du ledig kapasitet, er permittert, pensjonist eller ledig? Meld gjerne din interesse til å jobbe med disse oppgavene.

Siste oppdatering 19. des 2021, kl. 17:00

Publisert 17. des 2021

De nye karantenereglene krever større kapasitet til testing og smittesporing, samtidig som det er usikkerhet knyttet til spredning av omikronviruset.

Vi ønsker at de som kan gjerne melder seg til kommunen for å bidra i kampen mot koronapandemien.

Ansatte, innleide og frivillige gjør en uvurderlig innsats for at tjenestetilbudet til innbyggerne skal opprettholdes og at smitten begrenses.

Slik melder du din interesse

Ved behov vil pandemisenteret ta kontakt med deg for å undersøke om din kompetanse og kapasitet passer inn i pandemisenterets behov.

Behov for ekstra bemanning vil være i perioden fra desember 2021 til juni 2022. Du trenger ikke være tilgjengelig for hele perioden for å bli vurdert.

Meld din interesse ved å sende e-post til: ressursgruppe.bemanning@tromso.kommune.no

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Dette er oppgavene

Her er beskrivelser av jobbene som nå skal bemannes:

Sporing

Arbeidet i teamet består både innkomne og utgående henvendelser, der du skal følge opp smittede personer med kjent Covid-19 smitte som sitter i isolasjon. Din jobb vil i første rekke være å kartlegge personens omgivelser da smitten var uoppdaget. I tillegg vil du også gjøre vurdering av karantene-kriterier for øvrig omgangskrets rundt den smittede. Arbeidet vil kreve at du til enhver tid er oppdatert på FHI sine føringer for Covid-19, og alt arbeid journalføres kommunens journalsystem.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må være over 18 år
 • Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Du må beherske muntlig engelsk
 • Gode IKT kunnskaper
 • Kapasitet til å gå vakter på 7 timer i turnus dag, aften og/eller helg.

Ønskede (men ikke påkrevde) kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen helse
 • Gjerne erfaring som sykepleier, helsesykepleier, helsefagarbeider, apotektekniker farmasøyt eller lignende.
 • Medisinfaglig kunnskap og vurderingsevne

Kjennskap til IKT System-X, DHIS-2 eller andre journalsystemer (eks DIPS eller Profil).

Testing

Arbeidet består av utføring av koronatesting, analysering av prøver og merking/sortering av prøveglass. Vi har også merkantilt arbeid med oppretting av pasientjournaler. Som tester jobber man i team, men må også kunne ta selvstendige avgjørelser. Arbeidet er satt opp slik at man veksler mellom testing og sekretærdelen. Man må påberegne at man står i 2-3 timer i strekk i fullt smittevernsutstyr.  

Kvalifikasjonskrav

 • Du må være over 18 år
 • Du må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Du må beherske muntlig engelsk
 • Gode IKT kunnskaper
 • Kapasitet til å gå vakter på 7 timer i turnus dag, aften og/eller helg.

Ønskede (men ikke påkrevde) kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning eller erfaring - gjerne pensjonister eller studenter