Tilsyn med arkivtjenesten

Arkivverket har gjennomført tilsyn med arkivtjenesten i Tromsø kommune og har funnet åtte avvik. Tilsynet er avsluttet, og Arkivverket har konkludert med at ett av de åtte avvikene er lukket.

Arkiv

Arkivverket har gjennomført tilsyn med arkivtjenesten i Tromsø kommune og har funnet åtte avvik. Tilsynet er avsluttet, og Arkivverket har konkludert med at ett av de åtte avvikene er lukket.

Siste oppdatering 18. jan 2023, kl. 14:05

Publisert 18. jan 2023

Dette innebærer at vi ikke overholder lovkrav som stilles til åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Kommunen står også i fare for å miste viktig dokumentasjon for nåtid og ettertid.

Vi tar situasjonen på alvor. Kontrollutvalget har fulgt tilsynssaken og er i dag orientert om Arkivverkets konklusjon.

Tromsø kommune gjennomfører en rekke tiltak for å bringe arkivtjenesten opp på et tilfredsstillende nivå. Dette krevet langsiktig arbeid i hele organisasjonen. Vi har gjennomført og planlegger følgende tiltak:

  • Lederfunksjonen for arkivtjenesten er permanent besatt fra 1.8.2022
  • Vi har gjort en omfattende kartlegging av arbeidsprosesser
  • Etablert strukturert internt samarbeid mellom de aktuelle fagmiljøene
  • Etablere internkontroll for arkivarbeidet
  • Tydeliggjøre hvor arkivansvar og oppgaver er plassert i organisasjonen
  • Rekruttere og utvikle ny kompetanse

I dette arbeidet søker vi råd og veiledning hos Arkivverket og Statsforvalteren.