Søk tilskudd til idrett, friluftsliv og lekeplasser

Søknadsskjemaene for idretts- og friluftsformål, samt lekeplasser er åpen. Søknadsfrist 15. mars.

Bak-Olsen skilek

Søk tilskudd til idrett, friluftsliv og lekeplasser

Søknadsskjemaene for idretts- og friluftsformål, samt lekeplasser er åpen. Søknadsfrist 15. mars.

Siste oppdatering 03. feb 2023, kl. 12:14

Publisert 30. jan 2023

Tromsø kommune tildeler hver vår og høst tilskudd til idretts- og friluftsformål i kommunen. I tillegg tildeles det årlig tilskudd til lekeplasser på våren. 

Det er mulig å søke på midler til:

 • Idrettsformål
  • Idrettsanlegg – vedlikehold/utvikling
  • Idrettsutstyr
  • Idrettsarrangement
  • Idrett og kompetanse
 • Friluftsformål
 • Lekeplasser

For mer info om ordningene, tildelingskriterier og søknadsskjema se Tilskuddsordninger for organisasjoner innen idrett, friluft og lekeformål.

Søknadsfristen er 15. mars med politisk vedtak i mai.

Nytt av semesteret er at vi inviterer til digitalt tilskuddssøknadskurs torsdag 16. februar kl. 17:30-18:30.

Her vil vi gjennomgå søknadsskjemaet og vilkårene for å få tildelt tilskudd, samt vise til eksempler.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 15. februar.

Har du spørsmål?

Send oss en e-post

Du kan også ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00.