Rønnaug Myre Sandvik (70) fikk likestillingsprisen for 2020

Vi gratulerer ildsjelen, som mottok prisen i forbindelse med kommunestyremøtet den 23. juni. Ordføreren sto for prisoverrekkelsen.

Rønnaug Myre Sandvik (70) fikk likestillingsprisen for 2020. Ordfører Gunnar Wilhelmsen stod for prisoverrekkelsen. Prisvinneren og ordføreren står ved siden av hverandre og poserer for fotografen.  Rønnaug holder sjekk, blomster og et maleri.

Vi gratulerer ildsjelen, som mottok prisen i forbindelse med kommunestyremøtet den 23. juni. Ordføreren sto for prisoverrekkelsen.

Siste oppdatering 04. nov 2021, kl. 15:49

Publisert 23. jun 2021

I presentasjonen av Rønnaug Myre Sandvik som prismottaker, som skjedde foran en fullsatt kommunestyresal, lød det blant annet:

«Årets vinner av likestillingsprisen er en engasjert dame på 70 år som har brukt hele sitt arbeidsliv på Tromsø aktivitet og rehabilitering.

Hun er svært engasjert i mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har i tillegg til sin vikarjobb på dagsenteret vært engasjert i IL Pilbuen, som er et idrettslag for funksjonshemmede.

Rønnaug Myre Sandvik har også vært i ulike verv i styret og har vært aktiv med å søke midler, legge til rette for medlemmer og arrangere turer til turneringer. I 2016 investerte de i lasergevær for synshemmede, som er ofte i bruk.

Medlemmene har alle en nedsatt funksjonsevne, og flere sitter i rullestol, men det har aldri vært noen hindring for aktivitet.

Rønnaug Myre Sandvik arrangerer også julebord og avslutningsfester når sesongen er over, til stor stas for alle involverte. Prismottakeren er veldig engasjert og har en unik måte å ta imot mennesker på, vise forståelse og respekt, og tar vare på alle som hun møter.

Hun ser andre mennesker og går ikke av veien for å ofre fritiden sin på andre. Hun er et varmt og rettferdig menneske med et stort hjerte.»

Likestilling, mangfold og likeverd

Det er kommunens likestillingsutvalg som årlig deler ut prisen.

Likestillingsprisen kan tildeles institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Prismottakeren kåres blant innsendte kandidatforslag fra innbyggerne.