Friluftskartlegging på høring

Ishavskysten friluftsråd har sammen med arbeidsgrupper i Lyngen, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner revidert friluftslivsområdene. Høringsfristen er 20. mars.

Bilde som viser Lyngsalpan sett fra Skulvatind en sommerdag

Ishavskysten friluftsråd har sammen med arbeidsgrupper i Lyngen, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner revidert friluftslivsområdene. Høringsfristen er 20. mars.

Siste oppdatering 17. feb 2023, kl. 11:56

Publisert 17. feb 2023

Over 1200 friluftsområder er kartlagt og verdsatt. Friluftskartleggingen er kommunens kunnskapsgrunnlag på friluftsliv. Revisjonen av friluftskartleggingen er nå ferdig og ligger ute på høring.

Verdsettingen og kartleggingen vil bli benyttet i kommunenes arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv, og det er viktig at brukerne kjenner seg igjen i kartet.

– Vi ønsker derfor en god, dekkende beskrivelse av dagens bruk i kommunens friluftslivsområder, og inviterer til bred medvirkning gjennom en høring av de reviderte friluftslivsområdene, sier leder av Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie Hagelin.

Er du ofte på tur i disse kommunene, er det fint om du gir tilbakemelding og innspill.

Her kan du se og lese mer om friluftsområdene og høringen.