De blå rekkverkene skal restaureres

Rekkverkene i Kirkegårdsveien og Kongsbakken er en del av Tromsøs by- og kunsthistorie. Derfor er det viktig å restaurere disse, slik at de igjen kan forskjønne byen.

Blått rekkverk

Rekkverkene i Kirkegårdsveien og Kongsbakken er en del av Tromsøs by- og kunsthistorie. Derfor er det viktig å restaurere disse, slik at de igjen kan forskjønne byen.

Siste oppdatering 14. des 2022, kl. 16:19

Publisert 14. des 2022

Rekkverkene ble realisert etter en utsmykningskonkurranse på 70-tallet, der smed Rolf Myrstad vant. Han fikk i oppdrag å lage rekkverkene i Kirkegårdsvegen, Kongsbakken og Petersborggata ved Gyllenborg. Det sistnevnte rekkverket vil bli vurdert restaurert eller erstattet, når prosjekt Gyllenborgbrua blir realisert.

Siden rekkverkene ble satt opp på 70-tallet, har de blitt utsatt for vær og vind, brøyting og påkjørsler. I dag er de preget av rust og utbøyinger i stålet. Nå skal kunstverksdelene rettes opp, sandblåses, galvaniseres og lakkeres i samme blåfarge som i dag.

Der noen kunstdeler i rekkverkene mangler, vil entreprenøren lage nye som er lik de originale delene. Stolpene og håndlistene er i en slik forfatning at det ikke er hensiktsmessig med restaurering. Disse vil bli erstattet med nytt stål.

I første omgang vil kunstdelene bli demontert i løpet av de nærmeste ukene. Forventet oppstart er torsdag 15.12.22, og at de skal være demontert innen 23.12.22.  Stolpene og håndlistene vil bli stående over vinteren. Under demonteringen vil fortauet være stengt, og myke trafikanter vil ledes til fortauet på motsatt side av veien.

For å sikre gående, syklende og andre trafikanter gjennom vinteren, vil en midlertidig løsning med netting, trematerialer og en skinne med autovern bli montert.

I løpet av våren starter arbeidet med å montere nye stolper, håndlist og de restaurerte kunstverksdelene. Målet er at nyrestaurerte rekkverk skal være på plass innen juli 2023.

Konkurransen for restaurering ble vunnet av Bergman Mekaniske fra Senja. Seksjon for utemiljø og mobilitet, enhet veg, i Tromsø kommune er prosjektansvarlig, og kontraktsummen er på 3,39 millioner eks. mva.