Straumsbukta-raset: Skilting og avsperringer må fortsatt respekteres

Skredet truer ikke bebyggelse, men turfolk må holde seg godt unna rasområdet.

Siste oppdatering 11. nov 2021, kl. 12:44

Publisert 10. nov 2021

Vi har nylig fått overlevert en befaringsrapport fra arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco om rasområdet i Straumsbukta.

Raset ble oppdaget tidligere høst, og det antas at raset har gått i midten av september.

Nærområder ved skredet er mye brukt og er et viktig turområde. Kommunen har derfor opprettholdt skiltingen i området, som ble satt opp i september, og det er ennå avsperret med god margin til raset.

Kommunen oppfordrer fortsatt sterkt til at all aktivitet holdes utenfor avsperret område ettersom vi ikke kan utelukke fare for videre utvidelse av skredgropene innover i terrenget og mot lysløypa.

Anbefaler omlegging av skiløype

Inntil vi vet mer om grunnforholdene i området har vi anbefalt at tråkking av skiløyper legges lengre vekk slik at det blir god avstand til skredkanten.

Det er fortsatt slik at Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) vurderer skredet til å ikke utgjøre en trussel mot bebyggelse i området. Vi er i jevnlig dialog med NVE om faglig bistand.

Informasjonen vi har per i dag tyder på at det er erosjon ved elveskråningen som har forårsaket raset.

Undersøkelser fortsetter

Rapporten vi har mottatt er imidlertid klar på behovet for grunnboring for å kunne si mer om skredfaren.

Faren for forplanting av utglidning i retning lysløypa, og om det er behov for eventuelle ytterligere sikringstiltak, er derfor ennå uavklart.

Videre undersøkelser vil også avgjøre om det er nødvendig med en permanent løypeomlegging og sperring av stier i området.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.