Gravemaskin Grøtfjord

Den populære stranda i Grøtfjord får nytt avløpsanlegg

Det vil være maskiner i arbeid helt fram til anlegget er ferdig i juli 2022, men strandområdet vil ikke være stengt.

Siste oppdatering 30. nov 2021, kl. 13:06

Publisert 12. nov 2021

Det meste av gravearbeidet vil være ferdig et par måneder før sluttdato. Når våren kommer og folk trekker ned i fjæra, skal det være færre maskiner og mindre bråk i strandsonen. Entreprenøren startet på gravearbeidet den 1. september og skal være ferdig til sommeren.

Anatoly Tore Thorsen er prosjektleder for byggingen av det nye felles avløpssystemet for eiendommene ved den populære stranda i Grøtfjord på Kvaløya. 15 millioner kroner skal brukes til å samle alt avløp i ett system og slippe det ut 500 meter ut i fjorden på 40 meters dyp.

Fra landbruk til friluftsområde

Tidligere var området brukt til landbruk, men i senere år har stranda i Grøtfjord blitt et populært turmål. Strandområdet er imidlertid utsatt for forurensing fordi de private avløpsanleggene til bebyggelsen i Grøtfjord ikke holder høy nok standard. Det blir problematisk når stranda er så mye besøkt og derfor har kommunestyret vedtatt at det bygges et felles avløpsanlegg.

– De private anleggene som ligger der i dag, renser ikke avløpsvannet for kjemiske stoffer som vaskemidler eller bakterier. Dette kan ikke slippes rett ut i havet ved stranda og derfor lager vi nå et nytt felles hovedanlegg som alle skal koble seg på, sier Anatoly Tore Thorsen.

I 2020 etablerte enheten park, idrett og friluft et frilufttoalett ved stranda. Dette skal også kobles på det nye avløpsanlegget.

Spleiselag med beboerne

Det er blitt holdt seks møter med beboerne i Grøtfjord for å komme til enighet om hvordan man skulle få bukt med forurensingen i strandsonen.

– Det er inngått avtaler med hver enkelt eiendom, hvor det blant annet fremgår at også hver av eiendommene må betale 60.000 kroner for å oppgradere privat del av avløpsanlegget, sier Thorsen.

Utførende entreprenør er CSP AS, prosjekterende rådgiverfirma er Norconsult AS og HR Prosjekt AS ivaretar byggeledelse i prosjektet.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.