Test av varslingssirener og nødvarsel på mobil

Sivilforsvaret skal som vanlig teste sine tyfoner der disse finnes, men for aller første gang skal også nødvarsel på mobil testes.

- Legg til i kalender2023-06-14 10:00:002023-06-14 10:10:00Test av varslingssirener og nødvarsel på mobil I Norge har vi lenge hatt befolkningsvarsling via tyfoner, som med høye gjentakende sirenelyder gir signal om at du må oppsøke informasjon. Den 14. juni testes for aller første gang også nødvarsel på mobil i Norge. Dette er en tilleggstjeneste til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen. Lydsignalet høres fra klokken 12 Lydsignalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, følgelig også i Tromsø, og signalene skal kunne høres av cirka halvparten av Norges befolkning. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig. Nødvarsel på mobil Samtidig som nødvarselet testes, sendes nødvarsel på mobil ut via mobilnettet til alle mobiltelefoner i et definert område. Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er: skrudd påkoblet til mobilnettet (4G/5G)kompatible (oppdatert med nødvendig programvare) for å motta nødvarsel Nødvarselet består av en tekst som legger seg på telefonskjermen din. Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp. Nødvarsel er ikke det samme som sms. Når du får et nødvarsel vil telefonen vibrere og spille en høy lyd uavhengig av om du er i en samtale, har skrudd av lyden eller liknende. Teksten i varselet vil være på norsk eller engelsk, avhengig av hvilken språkinnstilling du har på telefonen din. Ønsker du å melde tilbake at nødvarselet ikke fungerte på din mobil? Les mer og gi din tilbakemelding på Nodvarsel.no. TromsøTromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic
Bildet er sammensatt av to bilder. Bildet til venstre viser eksempel på tyfonene som Sivilforsvaret bruker for å spille av varslingssirenene, og bildet til høyre viser hvordan en nødmelding på mobil kan se ut.

I Norge har vi lenge hatt befolkningsvarsling via tyfoner, som med høye gjentakende sirenelyder gir signal om at du må oppsøke informasjon.

Den 14. juni testes for aller første gang også nødvarsel på mobil i Norge. Dette er en tilleggstjeneste til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen.

Lydsignalet høres fra klokken 12

Lydsignalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, følgelig også i Tromsø, og signalene skal kunne høres av cirka halvparten av Norges befolkning.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Nødvarsel på mobil

Samtidig som nødvarselet testes, sendes nødvarsel på mobil ut via mobilnettet til alle mobiltelefoner i et definert område.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • kompatible (oppdatert med nødvendig programvare) for å motta nødvarsel

Nødvarselet består av en tekst som legger seg på telefonskjermen din. Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp.

Nødvarsel er ikke det samme som sms.

Når du får et nødvarsel vil telefonen vibrere og spille en høy lyd uavhengig av om du er i en samtale, har skrudd av lyden eller liknende.

Teksten i varselet vil være på norsk eller engelsk, avhengig av hvilken språkinnstilling du har på telefonen din.

Dato

-
Sted
Tromsø