Kommunestyremøte 23. juni

Følg møtet og finn møteinfo her.

Siste oppdatering 23. jun 2021, kl. 9:50

Publisert 21. jun 2021

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til politisk sekretariat.

Slik kan du følge møtet

Kommunestyremøtet skal for første gang på lang tid avholdes i plenum i selve kommunestyresalen.

Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det imidlertid restriktiv adgang for publikum og media til å møte opp fysisk i kommunestyresalen for å følge møtet.

Man kan imidlertid følge kommunestyremøtet direkte eller i opptak under våre videoer eller på kommune-TV.

Møteplan

Kl. 10.00
Opprop

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 26. mai 2021

Saker til behandling

78/21
20/13425-18
Lokal forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr - Tromsø kommune

79/21
21/09032-1
Utredning av boligorganiseringen i Tromsø kommune

84/21
20/19781-13
Tromsø kommunes årsregnskap og årsberetning 2020

Kl. 12.00 – 12.20
Lunsj

Orientering om 10-års markering etter 22. juli i Tromsø v/Ellen Zahl Jonassen, seksjon for kultur

74/21
21/01098-1
Kunstens hus i Tromsø Muségata 2

75/21
21/04897-3
Kommunalt råds årsmelding 2020

76/21
21/05802-4
Orientering til kommunestyret om vedtak i hovedutvalgene mai 2021

77/21
21/09331-1
Orientering til kommunestyret om endelige vedtak i hovedutvalgene juni 2021

80/21
21/01419-6
Tromsø brann og redning KFs årsregnskap og årsberetning 2020

81/21
21/08929-1
Budsjett og investeringer 2021 - Tromsø brann og redning KF

Kl. 14.00 – 14.15
Pause

Utdeling av Tromsø kommunes likestillingspris 2020

Orientering fra politiet om sjikane, trusler og hets mot folkevalgte v/Kenneth Helberg, politikontakt

82/21
21/01417-6
Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning 2020

83/21
21/01418-5
Tromsøbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2020

85/21
20/03684-29
Plan 1930 detaljregulering Klubbeneset - til endelig vedtak

86/21
19/01855-94
Oppfølging av klage frå grunneigar Torhild Hauan eigedom 27/4 i tilknyting detaljregulering E8 Sørbotn-Lauksletta, plan 1920

87/21
21/07482-1
Søknad om kommunal garanti - Aurora Kino IKS

88/21
21/09158-1
Reetablering av kommunal lånegaranti og refinansiering av lånegjeld - Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Kl. 16.00 – 16.30
Middag

89/21
21/08710-7
Vedtaksrapportering Kommunestyret vår 2021

90/21
21/07174-1
Kvalitets- og utviklingsmelding seksjon skole 2020

91/21
21/08033-1
Endring av reglement for klageutvalget, endring av forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte og endring av rettsinstruks for Tromsø kommune, samt godkjenning av reglement for viltnemnda i Tromsø kommune.

92/21
21/07450-4
Meddommerutvalget 2021-2024 - Søknad om fritak og nyvalg

93/21
21/08172-1
Desentralisering av kommunale arbeidsplasser

94/21
21/07951-1
Etablering av formålsselskap - Nasjonalt senter for jordobservasjon til Tromsø kommune

Spørsmål

Uttalelser

Kl. 19.00
Slutt

Dato

Sted
Tromsø rådhus