Kommunestyremøte

Følg møtet og finn møteinfo her.

Siste oppdatering 08. feb 2023, kl. 14:47

Publisert 25. mai 2021

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til politisk sekretariat.

Kl. 12.00

Opprop

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 28. april 2021

Spørsmål

Uttalelser:

  • Forslag til uttalelse -Fase to av #doarváidál - forebygging via synliggjøring
  • Forslag til uttalelse – Gaza
  • Forslag til uttalelse - Flytting av psykiatrien

Saker til behandling:

55/21

21/03876-6

Trollvassbu hytte – ekspropriasjon av grunn og rettigheter

56/21

21/04181-1

Privat forslag - Tiltak mot hat og trusler rettet mot folkevalgte

57/21

21/07577-1

Økonomirapport 1 - pr. 31 mars 2021 - Tromsøbadet KF

58/21

21/07574-1

Økonomirapport 1 - pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF

59/21

21/07579-1

Økonomirapport 1 - pr. 31. mars 2021 - Tromsø brann og redning KF

Kl. 14.00 – 14.15

Pause

Orientering om Troms Kraft ved Semming Semmingsen, konsernsjef.

60/21

21/06844-1

Økonomirapport 1 - 2021

61/21

21/07580-1

Finansrapport pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF

62/21

21/07378-1

Finansrapport pr. 31.12.2020

63/21

21/07379-1

Finansrapport pr. 31.03.2021

64/21

20/14776-9

Styrking av kapasiteten til heldøgnsomsorg

65/21

21/06426-2

Kontrollutvalgssak 42/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport Dreis - oppfølging sak 173/20

Kl. 16.00 – 16.30

Middag

66/21

19/04111-31

Plan 1880 Detaljregulering for Kattfjord massedeponi - til endelig vedtak

67/21

21/02554-3

Innbyggerforslag - Kaffecontainer i Telegrafbukta

68/21

21/06671-1

Opprette sentralkjøkken i kommunal regi

69/21

21/01098-1

Kunstens hus i Tromsø Muségata 2

70/21

21/06775-1

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune

71/21

21/05518-1

Innvilgelse av fritak samt valg av representanter til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

72/21

21/04897-3

Kommunalt råds årsmelding 2020

73/21

21/05802-4

Orientering til kommunestyret om vedtak i hovedutvalgene mai 2021

Kl. 19.00

Slutt

Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det restriktiv adgang for publikum til å møte opp fysisk for å følge våre møter.

Du kan imidlertid følge kommunestyremøtet direkte eller i opptak under våre videoer eller på kommune-TV.

Dato