Høring i forbindelse med tildeling av tilskudd innen helse og velferd til frivillige og ideelle organisasjoner.

Helse og velferdsutvalget gjennomfører høring onsdag den 16. februar kl. 12:00-15:30 på Teams.

Siste oppdatering 14. feb 2022, kl. 13:26

Publisert 14. feb 2022

Formålet med høringer er å få belyst Helse og velferdsutvalgets sak om tilskudd til helse og velferdsformål, ved at organisasjonene selv legger frem sine søknader i forkant av tildelingen.

Har du lyst til å overvære høringen kan du sende e-post med påmelding til; Elisabeth.Annie.Arnesen@tromso.kommune.no innen kl. 10.00, onsdag 16. februar.

Dato

Sted
Teams