Søknadsfrist: Bostøtte for januar 2022

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter. Søk så snart som mulig. For å få utbetaling i januar er søknadsfristen 31. desember.

- Legg til i kalender2021-12-30 23:00:002021-12-31 22:59:00Søknadsfrist: Bostøtte for januar 2022 Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars 2022. For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Søknadsfristen for utbetalingen i februar er 31. januar, mens fristen for utbetalingen i mars er 25. februar. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte per måned. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du på Husbanken.no. Kan du ikke søke elektronisk? Hvis du ikke behersker eller ikke har anledning til å søke elektronisk, så kan du henvende deg til kommunens boligkontor. Kontaktinfo:E-post: bankbo@tromso.kommune.noTelefonnummer: 46 18 62 06 Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars 2022.

For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember.

Søknadsfristen for utbetalingen i februar er 31. januar, mens fristen for utbetalingen i mars er 25. februar.

Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.

Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte per måned.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du på Husbanken.no.

Kan du ikke søke elektronisk?

Hvis du ikke behersker eller ikke har anledning til å søke elektronisk, så kan du henvende deg til kommunens boligkontor.

Kontaktinfo:
E-post: bankbo@tromso.kommune.no
Telefonnummer: 46 18 62 06

Dato

-