Sámi álbmotbeaivve ávvovázzin / Jubileumstog for samenes nasjonaldag

2023:s lea 30. geardde mii ávvudit sámi álbmotbeaivve. Bures boahtin dan čalmmustahttit ráidovázzimis. / I 2023 feires samenes nasjonaldag for 30. gang. Velkommen til å gå i jubileumstog.

- Legg til i kalender2023-02-06 14:30:002023-02-06 14:45:00Sámi álbmotbeaivve ávvovázzin / Jubileumstog for samenes nasjonaldag (På norsk lenger ned) Vuolgga 15:30 márkanšiljus Vázzilit tiibmu 15:30 márkanšiljus Stortorgetis. Vázzit Storgata campingii gos ávvudeapmi joatkašuvvá. Leat Sámedikki ja Romssa suohkana ovddasteaddjit geat ofelastet. Leat sámi álbmotbeaivvelávdegoddi, Romssa sámesearvi – NSR, Moskaluovtta sámesearvi – SFF, Romssa sámi vánhenfierpmádat ja Midnight Sun Marathon geat lágidit ávvovázzima. Searvva áinnas maiddái dáid lágidemiide: 08:00: Sátnejođiheaddji bovde du iđitboradeapmái15:45: Álbmotbeaivveávvudeapmi Storgata campingas Sámi vahkku 2023 Ávvovázzin lágiduvvo Romssa sámi vahku oktavuođas. Ollislaš vahkkoprográmma gávnnat dás: Sámi vahku prográmma – MSM.no Togstart 15:30 på Stortorget Toget starter kl. 15:30 på Stortorget og avsluttes ved Storgata camping der nasjonaldagsfeiringen fortsetter. Toget ledes av representanter fra Sametinget og Tromsø kommune. Det er nasjonaldagskomiteen, Tromsø sameforening – NSR, Lakselvbukt sameforening SFF, Samisk foreldrenettverk i Tromsø og Midnight Sun Marathon som i samarbeid arrangerer jubileumstoget. Velkommen til å delta også på disse arrangementene: 08:00: Ordføreren inviterer til samisk nasjonaldagsfrokost på rådhuset15:45: Samisk nasjonaldagsfeiring på Storgata camping Samisk uke 2023 Jubileumstoget arrangeres i forbindelse med Samisk uke. Det komplette ukeprogrammet finner du her: Program for Samisk uke – MSM.no Romssas, gávpogis / Tromsø sentrumTromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic
Koftekledde samer går i tog i Tromsø og vifter med det samiske flagget.

(På norsk lenger ned)

Vuolgga 15:30 márkanšiljus

Vázzilit tiibmu 15:30 márkanšiljus Stortorgetis. Vázzit Storgata campingii gos ávvudeapmi joatkašuvvá.

Leat Sámedikki ja Romssa suohkana ovddasteaddjit geat ofelastet.

Leat sámi álbmotbeaivvelávdegoddi, Romssa sámesearvi – NSR, Moskaluovtta sámesearvi – SFF, Romssa sámi vánhenfierpmádat ja Midnight Sun Marathon geat lágidit ávvovázzima.

Searvva áinnas maiddái dáid lágidemiide:

Sámi vahkku 2023

Ávvovázzin lágiduvvo Romssa sámi vahku oktavuođas.

Ollislaš vahkkoprográmma gávnnat dás: Sámi vahku prográmma – MSM.no

Togstart 15:30 på Stortorget

Toget starter kl. 15:30 på Stortorget og avsluttes ved Storgata camping der nasjonaldagsfeiringen fortsetter.

Toget ledes av representanter fra Sametinget og Tromsø kommune.

Det er nasjonaldagskomiteen, Tromsø sameforening – NSR, Lakselvbukt sameforening SFF, Samisk foreldrenettverk i Tromsø og Midnight Sun Marathon som i samarbeid arrangerer jubileumstoget.

Velkommen til å delta også på disse arrangementene:

Samisk uke 2023

Jubileumstoget arrangeres i forbindelse med Samisk uke.

Det komplette ukeprogrammet finner du her: Program for Samisk uke – MSM.no

Dato

-
Sted
Romssas, gávpogis / Tromsø sentrum