Presentasjon av forslag til handlingsprogram for 2024 – 2027

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen har invitert kommunens politiske ledelse til presentasjon av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for Tromsø kommune.

Forside for forslaget til handlingsprogram for perioden 2024 - 2027 for Tromsø kommune.

Handlingsprogrammet er Tromsø kommunes styringsdokument.

I tillegg til forslag til budsjett for 2024, inneholder forslaget også økonomiplan for de neste årene, i tillegg til mål og strategier.

Forslag til handlingsprogram skal behandles politisk og vedtas i kommunestyret i desember i år.

Gjeldende handlingsprogram finner man på kommunens nettsider under sentrale planer og styringsdokumenter. Fra og med onsdag 1. november kl. 10 vil man også finne det nye handlingsprogramforslaget.

NB! Vi gjør oppmerksom på at presentasjonen i formannskapssalen ikke streames i kommunal regi.

Lokale medier invitert til presentasjonen.

Dato

-
Sted
Rådhuset, formannskapssalen