Nordnorske Europadager

Årets Nordnorske Europadager vil foregå 2.november i Tromsø og vil fokusere på framtida i nord.

Frist for registrering er 26.oktober. Påmeldingslenke her.

Det er gratis påmelding, og du melder deg på de sesjonene du ønsker.

Nordnorske Europadager ønsker å vekke engasjement for Europa, og mulighetene som finnes for nordnorske aktører. Det åpner for at Nord-Norge kan ta mer plass enn vi gjør i dag.

Det vil være ulike workshops, seminarer og debatter med mål om å gi faglig påfyll om EU og skape engasjement og interesse for å bedre utnytte mulighetene som EØS-avtalen gir.

Mer informasjon og komplett program her: Programbeskrivelse, Nordnorske Europadager i Tromsø – northnorway.org

Dato

-
Sted
Clarion Hotel The Edge