Møter i politiske utvalg

Følg møtene direkte eller i opptak her. Her finner du også møteoversikt og -info.

- Legg til i kalender2021-11-25 11:00:002021-11-30 11:00:00Møter i politiske utvalg Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt-e-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no Oppmøterestriksjoner og smittevernhensyn Av smittevernhensyn arrangeres for tiden ikke noen av våre politiske møter med fysisk oppmøte på rådhuset. Kommunestyre-, formannskaps- og hovedutvalgsmøtene er dermed heldigitale, som innebærer at møterepresentantene møtes via Teams. Journalister som ønsker å intervjue politikere, må derfor selv ta kontakt med dem man ønsker å møte for intervju. Dersom intervju planlegges gjennomført på rådhuset, ber vi om at dette gjøres utendørs eller på broene i etasjene. Vi gjør oppmerksom på at møterommene på rådhuset er stengt for innbyggere og media så lenge nåværende smitteverntiltak gjelder. Utover dette er ikke rådhuset stengt for allmennheten. Vi ber dem som besøker rådhuset om å følge de ordinære smittevernanbefalingene som for tiden gjelder, slik som håndhygiene og holde nødvendig avstand til hverandre. Vi anbefaler bruk av munnbind. Torsdag 25. november klokken 12: Helse- og velferdsutvalget Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her: Fredag 26. november klokken 08:30: Kultur-, idrett- og friluftsutvalget Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her: Fredag 26. november klokken 12: Miljø-, klima- og samferdselsutvalget Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her: Mandag 29. november klokken 12: Kommune- og byutviklingsutvalget Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her: Tirsdag 30. november klokken 08:30: Oppvekst- og utdanningsutvalget Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her: Digitale møter via TeamsTromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt-e-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no

Oppmøterestriksjoner og smittevernhensyn

Av smittevernhensyn arrangeres for tiden ikke noen av våre politiske møter med fysisk oppmøte på rådhuset.

Kommunestyre-, formannskaps- og hovedutvalgsmøtene er dermed heldigitale, som innebærer at møterepresentantene møtes via Teams.

Journalister som ønsker å intervjue politikere, må derfor selv ta kontakt med dem man ønsker å møte for intervju. Dersom intervju planlegges gjennomført på rådhuset, ber vi om at dette gjøres utendørs eller på broene i etasjene.

Vi gjør oppmerksom på at møterommene på rådhuset er stengt for innbyggere og media så lenge nåværende smitteverntiltak gjelder. Utover dette er ikke rådhuset stengt for allmennheten.

Vi ber dem som besøker rådhuset om å følge de ordinære smittevernanbefalingene som for tiden gjelder, slik som håndhygiene og holde nødvendig avstand til hverandre. Vi anbefaler bruk av munnbind.

Torsdag 25. november klokken 12: Helse- og velferdsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her:

Fredag 26. november klokken 08:30: Kultur-, idrett- og friluftsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her:

Fredag 26. november klokken 12: Miljø-, klima- og samferdselsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her:

Mandag 29. november klokken 12: Kommune- og byutviklingsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her:

Tirsdag 30. november klokken 08:30: Oppvekst- og utdanningsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte eller i opptak her:

Dato

-
Sted
Digitale møter via Teams