Jurddariđđu: Sámi viesu boahtteáigi – Idémyldring om Samisk hus

Bures boahtin suokkardallat sámeviesu sisdoalu ja fálaldagaid. / Hva vil du at Samisk hus skal være og tilby? Velkommen til idémyldring.

(På norsk lenger ned)

Grafisk uttrykk for Samisk hus i Tromsø

Dál mearridišgoahtit Romssa Sámi Viesu sisdoalu ja doaimmaid, ja háliidit áinnas diehtit maid don oaivvildat.

Dan oktavuođas lágida Sámi viessu guokte suokkardallandeaivvadeami maidda leat bures boahtin.

  • Vuosttaš deaivvadeapmi lea duorastaga guovvamánu 29. beaivve tiibmu 17:00.
  • Nubbi ges bearjadaga njukčamánu 1. beaivve tiibmu 11:00.

Buot ahkásaččat leat bures boahtimat. Fállojuvvojit sákta ja káfe. Lanjat leat heivehuvvon juvlastuolugeavaheddjiide.

Deaivvadeapmi lea čujuhusas Samuel Arnesens gate 5, Hámmanterminálas.

Jus ii leat dilli boahtit, sáddes sávaldagaidat e-poastta bokte čujuhusaide jill@romssasamiviessu.no dahje kontakt@romssasamiviessu.no.

Velkommen til idémyldring om Samisk hus

Kom med dine ønsker og forslag for hva Samisk hus i Tromsø skal være.

Nå starter vi med å utforme tilbudet og aktivitetene ved Samisk hus. Derfor arrangeres det to idemyldringsmøter, som du er hjertelig velkommen til.

  • Det første arrangeres torsdag 29. februar klokken 17.
  • Det andre arrangeres fredag 1. mars kl. 11.

Det er åpent for alle aldersgrupper, og lokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Det serveres kaffe og saft.

Velkommen til Samuel Arnesens gate 5 i Havneterminalen.

Om du ikke har mulighet å komme, kan du sende dine ønsker og innspill på e-post til jill@romssasamiviessu.no eller kontakt@romssasamiviessu.no.

Dato

-
-
Sted
Samuel Arnesens gate 5, Romssa / Tromsø