Høring i forbindelse med tildeling av tilskudd innen helse og velferd til frivillige og ideelle organisasjoner.

Helse og velferdsutvalget gjennomfører høring onsdag den 16. februar kl. 12:00-15:30 på Teams.

- Legg til i kalender2022-02-16 11:00:002022-02-16 14:30:00Høring i forbindelse med tildeling av tilskudd innen helse og velferd til frivillige og ideelle organisasjoner. Formålet med høringer er å få belyst Helse og velferdsutvalgets sak om tilskudd til helse og velferdsformål, ved at organisasjonene selv legger frem sine søknader i forkant av tildelingen. Har du lyst til å overvære høringen kan du sende e-post med påmelding til; Elisabeth.Annie.Arnesen@tromso.kommune.no innen kl. 10.00, onsdag 16. februar. TeamsTromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

Formålet med høringer er å få belyst Helse og velferdsutvalgets sak om tilskudd til helse og velferdsformål, ved at organisasjonene selv legger frem sine søknader i forkant av tildelingen.

Har du lyst til å overvære høringen kan du sende e-post med påmelding til; Elisabeth.Annie.Arnesen@tromso.kommune.no innen kl. 10.00, onsdag 16. februar.

Dato

-
Sted
Teams