Bærekraftkonferansen i Tromsø

Vi introduserer Bærekraftkonferansen i Tromsø!

Hva har lokale butikker, byggefirmaer, kafeer, restauranter og ølbryggerier til felles? Alle forbruker ressurser og bidrar til mer avfall eller overskuddsmaterialet. Hva om disse bransjene har ukjente verdier som kan bli til noe positivt for andre?  

8. mai 2024 samles vi på The Edge. Tema for konferansen: Sirkularitet

Målgruppen for konferansen er næringslivet. Vi inviterer deg til å bli med oss på denne viktige dagen - enten du er leder, jobber med bærekraft eller bare bryr deg om Tromsø sin fremtid.

Les mer og se program for konferansen

Meld deg på konferansen her

Du vil møte bedrifter som har utviklet effektive løsninger for sin egen verdikjede, selskaper som har vokst ut fra andres avfall og overskuddsmateriale, og virksomheter som søker etter bærekraftige svar på deres utfordringer –problemstillinger vi kan jobbe sammen med for å løse – og alle disse bedriftene er her i Tromsø!

For at Bærekraftkonferansen skal gi oss best mulig utbytte starter vi dagen med å se nærmere på hvordan ledere kan inkludere bærekraft i strategiene sine. Etterfulgt av en lunsj der det serveres utsøkte eksempler på kortreist, lokal og bærekraftig mat fra Tromsøregionen. Vi avslutter dagen i et dypdykk med konkrete eksempler på hvordan sirkulære forretningsmodeller kan gi konkurransefordeler.

Denne dagen forener landets beste kompetanse med regionens og byens egen sterke kunnskap og erfaringer. Med engasjement, refleksjon, debatt og samspill skal vi legge grunnlaget for å ta de avgjørende stegene videre, sammen!

Som Arktisk hovedstad ønsker Tromsø å være en foregangskommune innen det grønne skiftet i nord. Derfor lanserer Tromsø kommune nettverket «Næring for klima – Tromsø». Vi ønsker å bidra til at Tromsø blir ledende når det gjelder bærekraft, og et eksempel på vellykket offentlig-privat samarbeid.

Bærekraftkonferansen er en konferanse i regi av Tromsø kommune arrangert i samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen og Klimapartnere Troms med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet.

Velkommen til en dag fylt med inspirasjon, læring og samarbeid!


Meld deg på konferansen her

For spørsmål, kontakt:
Seksjon for næring og bærekraft ved
Kirsten Ravna Østby, Næringsrådgiver
Helga Bårdsdatter Kristiansen, BærekraftsrådgiverDato

-
Sted
Clarion hotel The Edge