Arctic Frontiers Open: Samfunnssikkerhet og beredskap i Tromsø

Velkommen til frokostmøte i rådhusfoajeen! Møtet er gratis og åpent for alle.

Siste oppdatering 18. jan 2024, kl. 16:19

Publisert 12. jan 2024

I 2023 kom tre rapporter som maler et ganske dystert bilde av hvilke utfordringer vi som samfunn står overfor i årene som kommer. Hva handler dette risikobildet om for Tromsø?

Klimaendringer, økt spenning med vår nabo i øst, demografiske endringer, dyrtid og maktspill. For å ivareta sikkerheten og tryggheten i samfunnet i møte med disse utfordringene må vi finne de gode løsningene.

Kom på Arctic Frontiers Open frokostmøte for å få vite mer om hvordan Tromsø kommune og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber med noen av disse utfordringene.

Innledere:

  • Agnar Christensen, strategisk rådgiver innenfor samfunnssikkerhet
  • Gunnar Fugelsø fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
  • Kristoffer Karlsen, rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap

 Moderator: Ole Gunnar Håland, seksjonsleder samfunnssikkerhet og beredskap

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle som er interessert i samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan Tromsø kommune jobber med dette.

Det vil bli servert frokost fra kl. 08:00, møtestart kl. 08:15. Det blir anledning til å stille spørsmål/kommentere.

 Velkommen! / Bures boahtin!

Dato

-
Sted
Rådhusfoajeen