08. mai 2023

Høringsmøte om tilskudd til integreringsmidler

Kultur-, idretts- og friluftsutvalget gjennomføre en åpen høring om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, IMDis midler.

Les mer om vurderingskriterier, delmål, fordeling, bruk og effekten av disse midlene på integreringsfeltet i Tromsø kommune.

Her kan du følge møtet direkte eller i opptak.