Hopp til hovedinnhold
Arkitekttegning av Kvaløysletta skole

Nye Kvaløysletta skole

Sammendrag

Våren 2024 starter byggingen av ny ungdomsskole på Kvaløysletta.

Bakgrunnen for bygging av ny skole på Kvaløysletta er behov for et skolebygg som tilfredsstiller kravet til skolemiljø for elever og ansatte, samt tilstrekkelig kapasitet for ungdomsskoleelever i dette området framover.

Nye Kvaløysletta skole skal være i tråd med kommunens sentrale dokumenter, og vil bli et fleksibelt. tilpasningsdyktig og fremtidsrettet skoleanlegg.

Skoleanlegget vil bidra til å dekke og realisere behov i «Tromsø vil» - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Byggeprosjekt skal også ivareta klimamål fra Tromsø kommunes klima-, miljø og energiplan 2018-2025.

Ny ungdomsskole på Kvaløysletta har lenge vært i kommunens planer. Den eksisterende skolen ble bygd i 1969, og bærer preg av slitasje og et bygg som ikke lever opp til dagens standard.

Det endelige vedtaket om å gå videre med byggingen av ny skole ble gjort i kommunestyret i april 2022. Høsten 2026 skal en splitter ny skole med plass til 630 elever endelig åpne på Kvaløysletta.

Det er bevilget 937 millioner kroner til prosjektet i kommunens Handlingsprogram (HAP) 2023 – 2026.

.

AktivitetFerdig
Programmering3. kvartal 2022
Konkurransegrunnlag3. kvartal 2022
Prekvalifisering4. kvartal 2022
Evaluering løsninger
og tilbud
1. kvartal 2023
Kontrahering2. kvartal 2023
Politisk behandling2. kvartal 2023
Forprosjekt4. kvartal 2023
Byggestart2. kvartal 2024
Ferdigstillelse bygg1. kvartal 2026
Innflytting3. kvartal 2026
Ferdigstillelse uterom3. kvartal 2027

Bakgrunnen for bygging av ny skole på Kvaløysletta er behov for et skolebygg som tilfredsstiller kravet til skolemiljø for elever og ansatte, samt tilstrekkelig kapasitet for ungdomsskoleelever i dette området framover.

Nye Kvaløysletta skole skal være i tråd med kommunens sentrale dokumenter, og vil bli et fleksibelt. tilpasningsdyktig og fremtidsrettet skoleanlegg.

Skoleanlegget vil bidra til å dekke og realisere behov i «Tromsø vil» - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Byggeprosjekt skal også ivareta klimamål fra Tromsø kommunes klima-, miljø og energiplan 2018-2025.

Målet er å bygge en ungdomsskole i henhold til Kunnskapsskolen som ivaretar alle forskriftskrav og som vil gi gode rammer for læring og oppvekst i bydelen. Det skal være et fleksibelt og tilpasningsdyktig bygg med tanke på undervisning, flerbruk og framtidige læreplaner.

En ny skole gir mulighet for å modernisere undervisningen, gi tilgang til fasiliteter og utstyr som elevene ikke har tilgang til i dag.

Skolebygget får også viktige funksjoner for bydelen med idrettshall, nærmiljøsone, fritidsklubb og lokaler for kulturskolen. Dette vil gi tilgang til nye aktiviteter for barn og unge i bydelen også utenfor skoletid

Nytt bygg og uterom vil gi et bedre arbeidsmiljø for elever og ansatte. Ny flerbrukshall og uterom vil gi nye muligheter for tilbud i bydelen. Det nye skoleanlegget vil gi lavere driftskostnader.

Målet med prosjektet er å bygge en ny skole til 630 elever på ca 11 500m2 innenfor en kostnadsramme på kr 937 millioner. Byggeprosjektet skal følge de rammer og krav som Tromsø kommune har til skolebygg med tilhørende utearealer (Kunnskapsskolen) og teknisk kravspesifikasjon (prosjekteringsanvisning). Prosjektet skal sertifiseres som BREEAM NOR excellent.

God folkehelse

Skoleanlegget inkluderer en flerbrukshall som vil være tilgjengelig utenom skoletiden. Det vil opparbeides et flott uterom som vil legge godt til rette for aktivitet i nærområdet

Unge først

Et nytt og moderne skoleanlegg godt tilrettelagt for å kunne brukes av lag og foreninger utenom skoletiden vil legge til rette for å godt tilbud for de unge i bydelen.

Riktig bolig

Økning av kapasiteten på ungdomsskolen vil tilrettelegge for eventuell økt boligbygging i bydelen.

Klimanøytral utvikling

I evaluering av tilbudene er det lagt til grunn at miljø teller 20% i evalueringen. Innstilt tilbyder har tilbudt sertifisering av bygget som BREEAM NOR excellent.

Attraktiv for etablering

Det ansees som veldig attraktiv for bydelen med et nytt skoleanlegg som også inkluderer en flerbrukshall og et flott nærmiljøanlegg.

  • Prosjekteier: Mette Mohåg, direktør, avdeling for bymiljø
  • Prosjektledere: Solfrid Rognmo, Audun Arild, enhet for utbygging

Bildegalleri