Utlysninger kunstprosjekter

Kort fortalt

 • Oversikt over prosjekter der Tromsø kommune søker kunstnere til utsmykning av kommunale bygg og offentlige rom.
 • Spørsmål rettes kunstrådgiver Nina Mathisen eller kontaktperson oppgitt under det konkrete prosjektet.

 

 • Frist for innsending av materiale 17. februar 2023

Åpen prekvalifisering Rådstua Teaterhus

Tromsø kommune videreutvikler Rådstua Teaterhus som arena for profesjonelle og amatører innen scenekunstfeltet. Utbyggingen skal binde sammen den fredede bygningen med et tilbygg og gi de funksjonene som mangler i dag: vestibyle, garderobe og fasiliteter for scenekunsterne, lagerplass og verksted, samt sikre universell utforming med et attraktivt inngangsparti.

Rådstua Teaterhus skal bli et åpent og inkluderende kulturhus der alle er velkomne.

Kunsten plasseres i mellomrommet mellom det nye og det gamle bygget, nærmere bestemt i betonggulvet. Det skal legges betongdekke mellom og rundt byggene. Kunstprosjektet skal integreres i dette gulvet, men på hvilken måte og med hvilken teknikk avgjøres i samarbeid med den valgte kunstneren. Hovedfokus er på området ved hovedinngangen, men det vil være mulig å benytte hele området med betongdekke forutsatt at det er mulig innenfor budsjettrammen.

Vi ser etter kunstnere som har erfaring med å jobbe med betong, men ser også gjerne at kunstnere som jobber med andre materialer og teknikker melder interesse. Prosjektet skal integreres i betongdekket og må være kjøresterkt, samt tåle varmen fra varmekabler.

Vi ønsker ikke konkrete forslag til denne delen av prosessen. Målet med invitasjonen er å finne en kunstner til oppdraget. Kunstner må utvikle prosjektet i dialog med kunstkomité og utførende entreprenør.

Budsjettrammen for prosjektet er 380 000,- kr + 5% kunstavgift. 

Les mer i

Om innsending av svar

 • Interesserte kunstnere/kunstnergrupper bes sende en kort motivasjonstekst, cv og dokumentasjon av fem tidligere arbeider / relevante prosjekter, samlet i ett PDF-dokument til kunstraadstua@gmail.com.
 • Epost-emnefelt og PDF merkes med: etternavn_fornavn_radstua.pdf
 • Innsendt materiale skal være på maks 5MB.
 • Frist for innsendelse av materiale: 17.02.2023.

Spørsmål kan rettes til kunstkonsulent Kristin Tårnes på e-post kunstraadstua@gmail.com eller kunstrådgiver Nina Mathisen på e-post nina.mathisen@tromso.kommune eller telefon 97545029.

Tidligere utlysninger

 • Frist 6. januar 2023

Kunstner/kunstnergruppe til utendørs kunstverk i Storgata, Tromsøs hovedgate og gågate

Kunstprosjektet blir en del av en omfattende rehabilitering av Storgata nord og er et av tre utpekte steder for kunst langs dette strekket. Å opprettholde Storgata som allmenning og en viktig arena for ytringer, fellesskap og dens demokratiserende og ikke-kommersielle status er særdeles viktig at ivaretas. Alle tre kunstprosjekter skal derfor på ulikt vis forholde seg til dette. Storgataprosjektet kan med dette bli en drivkraft for videreutviklingen av et levende Tromsø sentrum.

Overordnet idé for dette kunstprosjektet: Prosjekt 1, Storgata / Fredrik Langnes gate

Fredrik Langes gate er en viktig kollektivgate, som leder opp til Kongsbakken vgs og Gyllenborg barneskole. Krysset Storgata / Fredrik Langes gate fungerer som et venteområde for buss, og det er tidvis mange ungdommer i området. Den inntrukne byggelinja fra 1960-tallets byggeplan foran Storgata 70/72 og Storgata 74 danner en utvidelse i det rette gateløpet, og er derfor en naturlig plass for et kunstnerisk skulpturelt grep for venting, uformelle møter og ikke-kommersielle opphold for alle.

Det er satt av to områder til et skulpturelt verk. Områdene avsatt til kunst skal forståes som rammer, prosjektet kan bruke mindre areal, men ikke mer enn det som er avsatt. Stedet gir mulighet for å arbeide i høyden. Kunstprosjektet skal fungere sommer så vel som vinter, materialene som brukes må tåle røff bruk og hard klimapåkjenning.

Kunstprosjektet må gå i dialog med planene for rehabilitering og følge hovedprosjektets framdriftsplan. Med forbehold om full finansiering av hovedprosjektet i desember, er oppstart satt til vår 2023.

 • Kunstprosjektets budsjett er NOK 1.200 000
 • Antatt ferdigstillelse kunstprosjekt årsskiftet 2024 - 2025

Vi ønsker ikke konkrete forslag til denne delen av prosessen. Kommunen oppfordrer kunstnere som arbeider tredimensjonalt til å søke, også kunstnere uten erfaring med kunst i offentlige rom. Målet med invitasjonen til prekvalifiering er å søke bredt for så å velge tre kunstnere til lukket konkurranse.

Kunstutvalget har også anledning til å invitere kunstnere direkte til konkurransen. 

 • Interesserte kunstnere/kunstnergrupper bes sende en kort motivasjonstekst, cv og dokumentasjon av fem tidligere arbeider / relevante prosjekter, samlet i ett PDF-dokument til kunststorgata@gmail.com.
 • Epost-emnefelt og PDF merkes med: etternavn_fornavn_storgataprosjekt-1.pdf
 • Innsendt materiale skal være på maks 5MB.
 • Frist for innsendelse av materiale: 06.01.2023.
 • Tilbakemelding på prekvalifisering og invitasjon til befaring for valgte kunstnere kommer i løpet av uke 4.

Det tas forbehold om endringer i tidsplan.

Spørsmål kan rettes til kunstkonsulentene Viel Bjerkeset Andersen og Berit Steenstrup på e-post kunststorgata@gmail.com eller kunstrådgiver Nina Mathisen på e-post nina.mathisen@tromso.kommune eller telefon 97545029.

Les kunstplanen for Storgata / Fredrik Langes gate

 • Frist 6. januar 2023

Kunstner/kunstnergruppe til utendørs kunstverk i Storgata, Tromsøs hovedgate og gågate

Kunstprosjektet blir en del av en omfattende rehabilitering av Storgata nord og er et av tre utpekte steder for kunst langs dette strekket. Å opprettholde Storgata som allmenning og en viktig arena for ytringer, fellesskap og dens demokratiserende og ikke-kommersielle status er særdeles viktig at ivaretas. Alle tre kunstprosjekter skal derfor på ulikt vis forholde seg til dette. Storgataprosjektet kan med dette bli en drivkraft for videreutviklingen av et levende Tromsø sentrum.

Overordnet idé for dette kunstprosjektet: Prosjekt 3, Storgata / Bispegata

Kunstprosjektet ligger i Storgatas ende mot nord, der gågata møter den trafikkerte Bispegata. Her prosjekteres det en terrorsikring for å hindre at noen kan komme kjørende i høy hastighet nedover Storgatbakken og innover Storgata. Vi ser på dette som et interessant sted for kunst.

Hva betyr denne redselen vi har for alvorlige hendelser i det offentlige rom? Kan vi sikre oss mot et hvert terrorangrep? Hva betyr det byplanmessig at det settes opp et stengsel midt i en gateflyt?

Er dette noe et kunstprosjekt kan problematisere eller eventuelt uttrykke humoristisk? Kunstprosektet kan også kommentere samfunnets økende sikkerhetsbehov og innskrenking av det offentlige rom.

Områdene avsatt til kunst ligger i gangsonene der det er prosjektert permanente pullerter. Kunstverket kan benytte begge områdene avsatt til kunst, eller bare ett. I kjøresonen er det prosjektert heve-/senkepullerter, disse inngår ikke i kunstprosjektet. Kunstverket må kunne oppfylle alle relevante krav til sikring som normalt ivaretaes av en pullert, materialene som brukes må tåle røff bruk og hard klimapåkjenning. Kunstner må derfor arbeide tett med prosjekterende og utførende fra hovedprosjektet for å sikre dette.

Byggherre står for kostnader til fundament og evt frembringelse av strøm.

Kunstprosjektet må gå i dialog med planene for rehabilitering og følge byggeprosjektets framdriftsplan. Med forbehold om full finansiering av hovedprosjektet i desember, er oppstart av byggeprosjektet satt til vår 2023.

 • Kunstprosjektets budsjett er NOK 450.000
 • Antatt ferdigstillelse kunstprosjekt årsskiftet 2024 - 2025

Vi ønsker ikke konkrete forslag til denne delen av prosessen. Kommunen oppfordrer kunstnere som arbeider tredimensjonalt til å søke, også kunstnere uten erfaring med kunst i offentlige rom. Målet med invitasjonen til prekvalifiering er å søke bredt for så å velge tre kunstnere til lukket konkurranse.

Kunstutvalget har også anledning til å invitere kunstnere direkte til konkurransen. 

 • Interesserte kunstnere/kunstnergrupper bes sende en kort motivasjonstekst, cv og dokumentasjon av fem tidligere arbeider / relevante prosjekter, samlet i ett PDF-dokument til kunststorgata@gmail.com.
 • Epost-emnefelt og PDF merkes med: etternavn_fornavn_storgataprosjekt-3.pdf
 • Innsendt materiale skal være på maks 5MB.
 • Frist for innsendelse av materiale: 06.01.2023.
 • Tilbakemelding på prekvalifisering og invitasjon til befaring for valgte kunstnere kommer i løpet av uke 4.

Det tas forbehold om endringer i tidsplan.

Spørsmål kan rettes til kunstkonsulentene Viel Bjerkeset Andersen og Berit Steenstrup på e-post kunststorgata@gmail.com eller kunstrådgiver Nina Mathisen på e-post nina.mathisen@tromso.kommune eller telefon 97545029.

Les kunstplanen for Storgata – prosjekt 3 – Bispegata

 • Frist 12. juni 2022.

Tromsø kommune søker kunstner til utendørsprosjekt til Straumsbukta skole som skal kunne fungere som et utendørs klasserom.

Målet for prosjektet er at brukere ved Straumsbukta skole skal oppleve et inspirerende uteområde hvor den kunstneriske utformingen har en bruksfunksjon. Allerede i dag settes læring i friluft høyt på agendaen på Straumsbukta skole. Med et uteklasserom i skolegården skal skolen kunne fortsette å være en arena for læring, lek og danning.

Kunstkomiteen har valgt å konsentrere kunstprosjektet til friområdet ved fotballbane, skogen og bua.

Prosjektet skal ivareta skolens verdier og aktiviteter og vil fokusere på læring, lek og danning samt den gode samtalen og ha mulighet til utfoldelse av ulik art og intensitet. Kunsten skal signalisere eller kommentere aktiviteten og identiteten til skolen.

Prosjektforslag og videre prosess

Du trenger ikke sende konkrete prosjektforslag i denne delen av prosessen, men vi ønsker å engasjere en kunstner for videre samarbeid. Interesserte kunstnere bes sende dokumentasjon av tidligere arbeider, prosjekter, en kort motivasjonstekst og CV.

Dette sendes samlet i en PDF til kunststraumsbukta@gmail.com.
PDF merkes med: etternavn_formavn.pdf

Frist for innsending: 12. juni 2022.

Spørsmål rettes til kunstkonsulent Ina Otzko eller kunstrådgiver Nina Mathisen på e-post eller telefon 97 54 50 29.

 • Frist: 12. juni 2022

Tromsø kommune søker kunstner til et utendørsprosjekt i Prostneset bypark.  
Kunstprosjektet skal være en alternativ og skulpturell møteplass som oppfordrer til gjensidig utveksling mellom ungdom på en positiv måte og hvordan kan være sammen på tvers av kjønn og interesser.  
 
Kunstprosjektet blir en del av den totale ombyggingen av Prostneset, fra et åpent område for bussparkering til en frodig og innholdsrik bypark. Prosjektet må derfor gå i dialog med planene for opprustning og følge byggeprosjektets framdriftsplan.  

Prekvalifisering og videre prosess

Vi ønsker ikke konkrete forslag til denne delen av prosessen. Kommunen oppfordrer kunstnere som arbeider tredimensjonalt til å søke, inklusivt kunstnere uten erfaring med kunst i offentlige rom. Skriv også noen setninger om din motivasjon, og hvorfor du er interessert i å arbeide med dette prosjektet. Målet med denne prekvalifiseringen er å søke bredt for så å velge tre kunstnere til en lukket konkurranse. Kommunen kan supplere utvalget ved å invitere kunstnere direkte.   
 
Interesserte kunstnere bes sende dokumentasjon av tidligere arbeider, prosjekter, en kort motivasjonstekst og CV.

Dette sendes samlet i en PDF på maks 5MB til kunstprostneset@gmail.com.
PDF merkes med: etternavn_fornavn.pdf 
 
Frist for innsending: 12. juni 2022.
 
Spørsmål rettes til kunstkonsulent Viel Bjerkeset Andersen eller kunstrådgiver Nina Mathisen på e-post eller telefon 97 54 50 29.