Se gravemaskin i arbeid på Kvaløya 381 meter over havet

Vi skal oppgradere tre dammer ved drikkevannskildene våre. Nå er arbeidet i gang på Kvaløya.

Gravemaskin i arbeid på dammen ved Nedre Svarthammervatnet på Kvaløya.

Vi skal oppgradere tre dammer ved drikkevannskildene våre. Nå er arbeidet i gang på Kvaløya.

Siste oppdatering 19. sep 2023, kl. 13:42

Publisert 19. sep 2023

Tromsø kommune eier og drifter totalt fem dammer: to av disse ligger på Ringvassøya og tre er på Kvaløya.

Illustrasjon vannmagasin
På kartet ser du de tre drikkevannskildene på Kvaløya og de to kildene på Ringvassøya.
De blå sirklene markerer plasseringen av våre tre vannbehandlingsanlegg som renser vannet.

Damsikkerhetsforskriften legger føringer for tilstanden vi må ha på våre dammer. Derfor har vi satt i gang et stort arbeid for å kartlegge tilstanden på dammene våre. Dette er viktig for å identifisert tilak som må gjøres for å oppfylle kravene i forskriften.

Vi må utføre arbeid på dammene ved disse drikkevannskildene:

  • Damvatn (Ringvassøya)
  • Amundvatn (Kvaløya)
  • Nedre Svarthammervatn (Kvaløya)

Les mer om prosjektet på Nedre Svarthammervatnet her.

I filmen kan du se oppstart av gravemaskinarbeid på dam Nedre Svarthammervatn, og prøveborring på betongdammen ved Amundvatn. Opptakene ble gjort i midten av september.

Oppstart på Kvaløya

Siden høsten 2022 har vi kartlagt hva som må gjøres på de ulike dammene, og nå skal vi i gang med noe av arbeidet.

I forrige uke ble det fraktet en gravemaskin opp til dammen ved Nedre Svarthammervatn (381 meter over havet). Den ble brukt til å grave ut overløpet og til å bygge opp dammen med ny duk og tyngre steiner for å gjøre den mer solid.

To arbeidere og flere biler på fjellet nært drikkevannskilde.
Prosjektleder og dronepilot søker med en undervannsdrone etter inntaket på bunnen av Nedre Svarthammervatn.

I tillegg til å bygge opp dammen, ble inntaket dokumentert med undervannsdrone. Inntaket ligger på bunnen av vannet. Herfra henter vi vann ned til vannbehandlingsanlegget som vi så sender videre ut på ledningsnettet og til en spring nær deg.

Prøveborring på Amundvatn

Dammen på Amundvatn er en platedam i betong som ble bygget på 1950-tallet. Den ligger på 454 meters høyde og gir påfyll til Nedre Svarthammervatn når det trengs.

Nå tar vi 15 borreprøver av betongdammen for å se hvordan den ser ut på innsiden.

Viser borr på betongdam og prøve tatt ut av dammen.
Her ser du borren plassert på betongdammen. Prøven til høyre i bildet er den første som er tatt ut av platedammen. Den viser at det ble blandet stein i betongen da den ble laget.

Borreprøvene er en del av kartleggingen vi trenger for å beslutte hva som skal gjøres med dammen for å få den oppgradert til morgendagens krav i god tid innen fristen.

Våre vannverksdammer skal tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens bestemmelser innen utgangen av handlingsplanperioden 2021-2032. 

Les mer om kommunedelplan for vann og avløp her.