Her kan vi bygge og her kan vi bo i Tromsø

Forslaget til Kommuneplanens arealdel 2023 - 2034 (KPA) er nå til politisk behandling før den sendes ut på høring.

Illustrasjon KPA 2023-2034

Forslaget til Kommuneplanens arealdel 2023 - 2034 (KPA) er nå til politisk behandling før den sendes ut på høring.

Siste oppdatering 26. apr 2023, kl. 10:05

Publisert 24. mar 2023

Tromsø kommune vil styrke en bærekraftig arealutvikling ved å legge til rette for gode bomiljø for alle livsfaser i både by og distrikt.

Forslaget til KPA trekker fram fire fokusområder for byen og distriktene; klima og miljø, senterstruktur, boligutvikling og fortetting i etablerte boligmiljø. Utviklingen må skje innenfor naturens tålegrense, ivareta en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi og skape trivsel for innbyggere i alle aldre.

I forslaget er bydelene Kroken, Tromsdalen og Kvaløysletta prioritert, sammen med sentrum. I distriktene åpnes det for boligbygging nært lokale senter.

Les KPA her, og følg den politiske behandlingen i de kommunale utvalgene på våre nettsider.