Gyllenborgbrua i Petersborggata stenges 8. mai

Gyllenborgbrua skal utbedres fra krysset ved Clodiusbakken til krysset ved Th. Øiens gate. Arbeidene utføres av maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS.

Viser Gyllenborgbrua i Petersborggata

Gyllenborgbrua skal utbedres fra krysset ved Clodiusbakken til krysset ved Th. Øiens gate. Arbeidene utføres av maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS.

Siste oppdatering 06. mar 2024, kl. 16:17

Publisert 03. mai 2023

Stengingen fører til endringer i trafikkmønsteret i området for gående og syklende, næringsdrivende, beboere, foreldre og foresatte til barn som går på Gyllenborg skole/SFO og bussbrukere.

Det blir endringer for bil- og kollektivtrafikken i Kirkegårdsvegen, Skolegata og Dramsvegen. Gater og veier som krysser eller fører inn til de nevnte strekningene, vil bli midlertidig skiltet.

Endringene under gjelder fra 8. mai til 1. oktober 2023

Grafikk 1 - Omkjøring bil og buss - Gyllenborgbrua
Det blir lysregulert, toveis busstrafikk i Kirkegårdsveien. Busstopp ved Villa Bikuben og Vervarslinga.
Grafikk 2 - Omkjøring bil og buss - Gyllenborgbrua
Det blir lysregulert, toveis busstrafikk i Skolegata og Dramsveien mellom Kongsbakken og krysset med Sommerfeldts gate. Tilstøtende gatekryss vil bli midlertidig skiltet.
Grafikk 4 - Omkjøring bil og buss - Gyllenborgbrua
Avstigningsplassen for skolebarn/SFO i Skolegata blir stengt og benyttet som buss-stopp. Erstattes med avstigningsplass i Rådhusgata sør.