16. mars 2022

Ukraina & Tromsø – pressekonferanse

Temaet er Ukraina-krisens innvirkning på tromsøsamfunnet, hvordan betrygge barn og unge, hvordan kommunen skal ta imot mennesker som kommer fra Ukraina, og kommunens beredskap.

Mer informasjon finner du i vår kalender.