04. oktober 2021

Presentasjon av økonomirapport 2

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen legger frem økonomirapport 2, som viser kommunens økonomiske utvikling i årets drifts- og investeringsbudsjett per 31. august, og hva som er forventet resultat ved årets slutt målt opp mot kommunestyrets budsjettbevilgninger.