01. november 2021

Presentasjon av budsjett- og handlingsprogramforslag

Velkommen til å følge kommunedirektør Stig Tore Johnsens fremlegg av forslag til budsjett for 2022 og forslag til handlingsprogram for 2022 –2025. Presentasjonen starter klokken 13.

Presentasjonen kan også ses i opptak her.