10. november 2023

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget 10. november 2023

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 09:00 .

Opptak finnes på Youtube-kanalen Politiske møter i Tromsø

Du finner saksliste og -dokumenter i vår møtekalender.

For mer informasjon om møtet, se i vår nettkalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til sekretariatet.