30. november 2021

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 08:30 eller i opptak her.

Mer informasjon om møtet finner du i kalenderen.