08. november 2023

Møte i helse- og velferdsutvalget 8. november 2023

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 10:30 her. 

Du finner saksliste og -dokumenter i vår møtekalender.

For mer informasjon om møtet, se i vår nettkalender.

Opptak av møtet kan finnes på kanalen Politiske møter i Tromsø kommune på Youtube

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til sekretariatet.