11. oktober 2021

Møte i helse- og velferdsutvalget

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 12:00 eller i opptak her.

Du finner saksliste og møtedokumenter i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til sekretariatet.