28. september 2023

Fagdag – samfunnssikkerhet og beredskap

Velkommen til å følge konferansen direkte fra kommunestyresalen på Tromsø rådhus. Se live-overføringen fra fagdagen