24. mars 2023

Åpen politisk høring: Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er nå til politisk behandling. Kultur, idrett og friluftsutvalget inviterer i den sammenheng til en åpen politisk høring.

Høringen vil bli avholdt fysisk, på rådhuset fredag 24. mars kl. 08:30–11:30.

Høringen er ment å fungere som en mulighet til å komme med innspill eller kommentarer til det forslaget til som ligger til behandling.