Slik kan du hjelpe under Ukraina-konflikten

Kort fortalt

På politiets nettsider vil du finne informasjon om blant annet:

 • Lovlig innreise for ukrainere til Norge
 • Oppholdstillatelse
 • Asylsøking
 • Besøksvisum og visumfrihet

Les mer på politiets nettsider: Informasjon til deg som vil hjelpe flyktninger fra Ukraina

Ukrainere bosatt i Tromsø står frivillig og på eget initiativ bak en informasjonsside på ukrainsk hvor de har samlet relevant informasjon og lenker, som kan være nyttige for ukrainere som ankommer eller bor i Tromsø.

Du kan tipse ukrainere om å ta en titt der.

Siden er delt inn i kategorier:

 • Registrering hos politiet og informasjon på ukrainsk fra Utlendingsdirektoratet UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
 • Kontantkort, data og internettilgang.
 • Transport (ruter og rutetider, mobilapplikasjoner, billetter og gratis busskort fram til 1. juni).
 • Skole og undervisning.
 • Mat og dagligvarebutikker.
 • Klær og husholdningsartikler for barn og voksne.
 • Tilgang til helsetjenester.
 • Sosiale aktiviteter, fritidstilbud fra kommunen og ulike organisasjoner for ungdom og voksne, tips om hva man kan gjøre og se i byen og lignende.

Les mer på siden Українцям в Тромсe.

Du kan blant annet melde deg som frivillig hos Røde Kors i Tromsø og bli med på aktivitetene de vil tilby mennesker på flukt fra Ukraina.

Vi søker medarbeidere til å hjelpe ukrainske flyktninger. Vi har behov for medarbeidere som snakker ukrainsk, russisk og engelsk i tillegg til norsk.

Det er behov for ekstra personell i barnehager, på skoler, i helsetjenesten, barneverntjenesten, på boligkontoret og hos flyktningtjenesten. Har du lyst til å bidra vil vi gjerne høre fra deg.

Kontakt oss og finn mer informasjon på siden Hjelp oss å hjelpe ukrainere.

Tromsø Røde Kors søker ukrainskspråklige

Tromsø Røde Kors har behov for språkmektige personer som behersker ukrainsk. Se nettsiden til Tromsø Røde Kors for kontaktinformasjon.

Flyktninger som er registrert hos myndighetene og deretter får Tromsø som bostedskommune, vil bli godt ivaretatt av vår flyktningtjeneste. Det innebærer at det en flyktning vil trenge, så som bolig, klær og leker vil bli dekket av Flyktningtjenesten.

Tromsø kommune har ikke behov for innsamling av klær, leker og utstyr.

Personer som har tatt seg til Tromsø på egen hånd og ikke er registrert inn i Norge av myndighetene, har ennå ikke status som flyktning i Norge.

Du kan derfor hjelpe vedkommende med å ta kontakt med politiet i Tromsø og gjøre en avtale for registrering og søknad om asyl til Norge:

Selve registreringen vil foregå på politihuset i Tromsø, men kun etter avtale.

Registrering og asylsøknad vil utløse midlertidige rettigheter i Norge som flyktning og de kommer inn i UDI sitt ansvarsområde.

Etter at personen har fått vedtak om beskyttelse fra UDI, vil IMDi tildele en bostedskommune etter avtale med kommunen.

Er du usikker eller noe du ikke finner svar på? Ta kontakt med flyktningtjenesten for råd og veiledning.

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har anmodet Tromsø kommune om å ta imot 550 flyktninger fra i Ukraina i 2022.

Straks etter krigsutbruddet i Ukraina startet Tromsø kommune arbeidet med å forberede seg på å ta imot og bosette mennesker på flukt fra krigen. Denne tidlige innsatsen gjør at vi nå kan anslå vår kapasitet til å være 50–80 personer per måned i 2022.

Det er fortsatt usikkert når de kommer og hvor mange som kommer samtidig.