Hopp til hovedinnhold
Arbeidere legger asfalt i Røstbakken.

Røstbakken: nye vann- og avløpsledninger

Sammendrag

Vi skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i Røstbakken, og de nærliggende veiene Hagavegen, Grønlivegen og Austadvegen. I tillegg skal vi legge ny hovedvannledning som kommer nordfra i Senjavegen og som skal legges videre ned over Strandvegen og over til fastlandet.

Dette skjer i Røstbakken fremover:

  • Snart ferdig: Gravearbeidet er nå ferdig og alle fortau og kjørefelt er asfaltert. Vi vil fortsatt arbeidet med å ferdigstille prosjektet på bakkenivå, altså mur mot eiendommer, beplantning og lignende. Det er oppstart av restarbeid i april eller mai, og så blir prosjektet helt ferdig i juni 2024.
Kart som viser alle traseer i graveprosjektet i Røstbakken
Den blå streken i kartet markerer hvor vi har byttet ut vann- og avløpsledninger.

Hvorfor mottar jeg ikke SMS fra kommunen?

Noen ganger sender vi ut SMS til beboere for å varsle om ting som angår deg. Når vi skal sende ut slike SMS-er, bruker vi et system som henter mobiltelefonnumre som er tilknyttet boligen vi vil varsle. Dette varslingssystemet henter opplysninger fra flere registre, blant annet Folkeregisteret, Altinn og Statens kartverk.

Hvis du ikke mottar SMS-er, kan det skyldes at du ikke er folkeregistrert ved denne adressen, at mobiltelefonen din dekkes av arbeidsgiver, at du nylig har flyttet eller at du har hemmelig nummer.

Les mer om våre SMS-varsler her.

Se film om gravearbeidet

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør og drensvann) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk).

I tillegg får veiene i området en oppgradering. Vi legger også ny hovedvannledning som deretter skal videre ned til havet og over til fastlandet.

Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes.

Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av veien langs Røstbakken.

Anleggsarbeidet starter i april 2022 og skal være ferdig våren 2024.

Mens anleggsarbeidet pågår, vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret.

Ta kontakt med:

  • kommunens prosjektleder Anatoly Tore Thorsen på e-post eller telefon 91 36 85 77.
  • kommunens kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på e-post eller telefon 48 47 83 87.
  • anleggsleder Torstein Wiik (Roald Madsen AS) på e-post eller telefon 91 30 58 52.