Hopp til hovedinnhold
Kart som viser alle traseer i graveprosjektet i Røstbakken

Røstbakken: nye vann- og avløpsledninger

Sammendrag

Vi skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i Røstbakken, og de nærliggende veiene Hagavegen, Grønlivegen og Austadvegen. I tillegg skal vi legge ny hovedvannledning som kommer nordfra i Senjavegen og som skal legges videre ned over Strandvegen og over til fastlandet.

Se film om gravearbeidet

 

Dette skjer i Røstbakken fremover:

  • Austadvegen: Arbeidet har startet i sør hvor veien møter Røstbakken (markert med rosa i kartet). Derfra beveger vi oss nordover mot Alfheimvegen.
  • Røstbakken: Mandag 25. og tirsdag 26. september skal det asfalteres i Røstbakken, fra Alfheimvegen og til Hagavegen (markert med blått i kartet). Etter at asfalten er lagt på, gjenstår bare finpuss inn mot eiendommer og lignende.
  • Grønlivegen: Dette gravearbeidet er nå så godt som helt ferdig (markert med grønt i kartet), og vil bli asfaltert snart.
Kart som viser hvor det graves i Røstbakken per september 2023.
På kartet ser du anleggsområdene i Røstbakken markert med blått, grønt og rosa.
Det er ikke mulig å kjøre, sykle eller gå forbi grøftene.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Les siste nytt om linje 37 her.

Tilbakebetaling av strømutgifter

VVS 24 AS har tilkoblet midlertidig vannledning med varmekabel. For tilbakebetaling av strømutgifter, må det sendes en e-post til strom@vvs24.com med følgende informasjon:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse 
  • Kontonummer

Ved spørsmål, ta kontakt med Johnny på 77 69 02 00 innenfor normal arbeidstid.

Hvorfor mottar jeg ikke SMS fra kommunen?

Noen ganger sender vi ut SMS til beboere for å varsle om ting som angår deg. Når vi skal sende ut slike SMS-er, bruker vi et system som henter mobiltelefonnumre som er tilknyttet boligen vi vil varsle. Dette varslingssystemet henter opplysninger fra flere registre, blant annet Folkeregisteret, Altinn og Statens kartverk.

Hvis du ikke mottar SMS-er, kan det skyldes at du ikke er folkeregistrert ved denne adressen, at mobiltelefonen din dekkes av arbeidsgiver, at du nylig har flyttet eller at du har hemmelig nummer.

Les mer om våre SMS-varsler her.

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør og drensvann) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk).

I tillegg får veiene i området en oppgradering. Vi legger også ny hovedvannledning som deretter skal videre ned til havet og over til fastlandet.

Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes.

Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av veien langs Røstbakken.

Anleggsarbeidet starter i april 2022 og skal være ferdig senhøsten 2023.

Mens anleggsarbeidet pågår, vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret.

Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.

Ta kontakt med:

  • kommunens prosjektleder Anatoly Tore Thorsen på e-post eller telefon 91 36 85 77.
  • kommunens kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på e-post eller telefon 48 47 83 87.
  • anleggsleder Torstein Wiik (Roald Madsen AS) på e-post eller telefon 91 30 58 52.
Kart som viser alle traseer i graveprosjektet i Røstbakken
Den blå streken markerer hvor det skal graves i løpet av prosjektperioden.