Hopp til hovedinnhold
Grøtfjorden

Nytt avløpsanlegg i Grøtfjord

Sammendrag

Stranda i Grøtfjorden på Kvaløya er et populært turmål. Derfor bygger vi et nytt avløpssystem for eiendommene i området, slik at avløpsvannet fra boligene i området fraktes bort og slippes ut 550 meter ut i fjorden på 40 meters dyp.

Vi bygger et nytt felles avløpssystem for eiendommene nært stranda i Grøtfjorden på Kvaløya. Det investeres 15 millioner kroner i å samle alt avløp i ett system. En sjøledning frakter avløpsvannet 550 meter ut i fjorden og slipper det ut på 40 meters dyp. Slik vil anlegget sørge for en renere strand og renere vann når det står ferdig. 

Gravearbeidet startet i september 2021 og sto ferdig i juli 2022. 

Strandområdet var utsatt for forurensing fra de private avløpsanleggene tilknyttet boligene i området. Siden stranda har blitt et populært turmål, skal avløpssystemet oppgraderes. Seksjon for vann og avløp pleier ikke å bygge kommunale avløpsanlegg for såpass få boliger som ligger ved stranda i Grøtfjord, men kommunestyret har vedtatt at det skal prioriteres fordi det er et populært turmål hele året.  

Her graves grøft med avløpsrør under veien for å koble friluftstoalettet på andre siden til det nye avløpsanlegget.
For å koble alle eiendommene på anlegget, må man grave grøft og sette ned nye kummer og legge nye rør.
I byggeperioden var det en del maskiner i arbeid langs veien nært stranda.
Tidligere gikk avløpsvann i bekker over stranda, men nå som det fraktes ut til havs er stranda mye renere.
De gamle private avløpsanleggene graves opp og kjøres bort.