Hopp til hovedinnhold
Kartillustrasjon viser hovedgrøft i Frihetsvegen

Frihetsvegen: nye vann- og avløpsledninger

Sammendrag

Vi skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i Frihetsvegen. Vi skal legge nye ledninger for vann, spillvann og overvann. Etter at arbeidet er over, bygger vi veien opp med ny asfalt og nye gatelys med strømkabler i bakken.

Denne siden vil bli oppdatert gjennom hele prosjektet. Følg med her for å få med deg siste nytt om gravearbeidet.

Planlagt oppstart er i slutten av april.

Gravearbeidet starter i krysset hvor Frihetsvegen møter Grønlivegen, og så jobber vi oss innover i Frihetsvegen til enden av blindveien.

Frihetsvegen er en blindvei. Når gravearbeidet starter, vil det derfor ikke være mulig å kjøre til eiendommene innerst i veien. Derfor jobber vi nå med å etablere en midlertidig vei, til bruk for nødetater og andre mens gravearbeidet pågår.

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk).

Kartillustrasjon viser hovedgrøft i Frihetsvegen
Den blå streken i kartet viser traseen hvor vi skal grave opp de gamle vann- og avløpsledningene, og legg ned ny vann-, avløps- og overvannsledninger. Vi starter i krysset med Grønlivegen og jobber oss inn i Frihetsvegen.

I tillegg får veiene i området en oppgradering med ny asfalt.

I dag er det gatelys med luftspenn. Når vi er ferdige med graveprosjektet og skal etablere nye gatelys, vil kabler i lufta fjernes og legges i bakken.

Vann- og avløpsrørene i Frihetsvegen er i dårlig stand og må byttes ut. Det er registrert nært kollaps av avløpsledninger i veien, noe som medfører hyppige utrykninger med slamsuger for å ta unna spillvann fra boligene. Nye avløpsledninger vil gi effektivt transport bort av spillvann til nærmeste renseanlegg.

Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering og gir stor miljøgevinst.

Arbeidet starter opp i slutten av april og vil ta cirka tre måneder. Med arbeidsstans tre uker i fellesferien, så skal prosjektet være ferdig i slutten av august.

Hovedgrøfta vil graves i mai og juni. Veien vil være bygget opp før fellesferien, men uten asfalt.

Etter fellesferien er det satt av to uker tidlig i august til asfaltering og annet mindre arbeid med å sette veien i stand.

Siden gravearbeidet skal gjøres i en blindvei, vil det i perioder være ikke være mulig å kjøre til og fra noen eiendommer.

Vi skal etablere midlertidig vei for at nødetatene skal ha adgang helt frem til boligene. Dere som bor her vil også kunne bruke denne veien.

Beboere i området må regne med at det blir noe støy fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår.

Ta kontakt med:

  • kommunens prosjektleder Knut Strand på e-post på e-post eller telefon 48 11 02 94.
  • kommunens kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på e-post eller telefon 48 47 83 87.
  • Maskinentreprenør Jarle Johansen AS kan du nå på telefon 95 46 60 13.