Hopp til hovedinnhold

39 Torget i Hansjordnesbukta

Sammendrag

Dersom skjermet mot trafikkstøy er dette et område som kan bli et torg tilrettelagt for lek og opphold.

Liggende kloss inntil rundkjøringen i Hansjordnesbukta er det 2844 m2 store arealet med utflytende asfaltflater, bygg og parkering i dag utsatt for både støv og støy.

  • Torg tilrettelagt for opphold og lek​.
  • Må skjermes mot trafikkstøy.​
  • Bør ha trær og innslag av grønt​.
  • Kan tilrettelegges for mindre arrangement.
  • Sjønært.
  • Solrikt. Delvis skjermet for vind.

  • Trafikkstøy og –støv​
  • Ny VA-struktur​
  • Hovedflomveg til sjø​
  • Ligger på kote 2 moh; utsatt for stormflo